Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen 5 februari klockan 14.00. 

Dagens ämne:
Vi lyssnar och ser på partiordföranden och partisekreterarens TV-sändning till partimedlemmarna och samtalar om de utpekade viktiga områdena för (S):

  • Tryggheten och välfärden, inklusive pensioner och brottsbekämpning.
  • Snabbare integration
  • En rättvis klimatomställning som också stärker svensk konkurrenskraft, ekonomi och arbetsmarknad.

Sedan fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 27 maj därefter gör vi ett uppehåll över sommaren. .

Har du har frågor om vår verksamhet kan du kontakta Jan-Evert Halldin via e-post: jan-evert.halldin@telia.com

Välkommen till en stund med kaffe, samvaro och förkovran!

facebook Twitter Email