Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 9 mars klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr.

Denna gång samtalar vi bland annat om Äldreomsorgen i allmänhet och Tjörns i synnerhet.

Vill vi kan vi lämna ett samlat svar på Tjörns kommuns äldrestrategi som ska vara inlämnat i dagarna.

Även om restriktionerna upphört finns pandemin kvar, därför är det viktigt att vi alla håller ett fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma!                                                      

Om situationen runt coronapandemin inte försämras fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 18 maj därefter gör vi ett uppehåll över sommaren.

Har du har frågor om vår verksamhet kan du kontakta Jan-Evert Halldin via e-post: jan-evert.halldin@telia.com

Alla ”daglediga” (S)are och sympatisörer är välkomna!

Välkommen till en stund med kaffe, samvaro och förkovran!

facebook Twitter Email