Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkomna till Humlan onsdagen den 22 februari klockan 14.00 för en fika och pratstund

Denna gång ska vi bland annat samtala om förslaget till ny ”Översiktsplan för Tjörn”. Ett viktigt dokument som senare skall antas av kommunfullmäktige.
Vill Du förbereda Dig kan du läsa mer på  tjorn.se/översiktsplan
Som vanligt också fika och småprat om ”ditt och datt”

Även om restriktionerna upphört finns pandemin kvar, därför är det viktigt att vi alla håller ett fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma!    

Om situationen runt coronapandemin inte försämras håller vi på med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) fram till och med den 31 maj därefter gör vi ett uppehåll över sommaren.

Har du har frågor om denna verksamhet kan du kontakta Jan-Evert Halldin via e-post: jan-evert.halldin@telia.com

Alla ”daglediga” (S)are och sympatisörer är välkomna!

Välkommen till en stund med kaffe, samvaro och förkovran!

facebook Twitter Email