Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer. Inställda träffar!

Vi hade planerat att fortsätta med våra träffar varannan onsdag fram till sommaruppehållet i juni, men på grund av Corona-Viruset känner vi oss nödgade att tillsvidare ställa in de planerade onsdagsaktiviteterna då de flesta av våra deltagare är seniorer som tillhör riskgruppen för Corona-Viruset.

Vi kommer att meddela i god tid när vi kommer att återuppta våra onsdagsträffar igen.

Om du undrar över något angående våra träffar kan du kontakta Jan-Evert Halldin via e-post: jan-evert.halldin@telia.com

facebook Twitter Email