Till ”daglediga” (S)are! vi får inte besöka Kvarnbackens servicehus

Välkommen till seniormöte i Humlan, onsdag den 21 februari klockan 14.00

Denna gång var vi i pensionärsgruppen inom Socialdemokraterna på Tjörn lovade att få göra ett besökt på
Kvarnbackens servicehus men enhetschefen frågade verksamhetschefen som frågade socialchefen som frågade socialnämndens presidium vilka sade nej.

Detta innebär att vi istället träffas i Humlans lokaler onsdag 21 februari klockan 14.00

Har du frågor om denna träff, kontakta Jan-Evert på telefon 0706-43 01 71

Nästkommande träff för våra daglediga (S)are är den 7 mars, då träffas vi som vanligt i Humlan klockan 14.00.

Övriga frågor? Svar kan förhoppningsvis ges av Jan-Evert Halldin.

Välkommen och tag gärna med någon ytterligare

facebook Twitter Email