Till Dig som sneglar åt SD

- Vet Du vad Du får?

Höger och vänster slåss om makten för att kunna påverka samhället och att vinna val. Under en lång tid stod vänstern som segare i mycket. Fri sjukvård, barnbidrag, semester, pensioner, sjukpenning, gratis skola osv. Nu blåser andra vindar. Den samlade högern, Alliansen+(SD) står stark. Har Du klart för Dig vad tex Sverigedemokraterna vill om de får styra landet?

Läs och fråga Dig om det är vad du också vill:.

Vill du försvaga anställningstryggheten?
Tillsammans med alliansen kräver SD att turordningsreglerna i LAS luckras upp. Det skulle inte skapa fler jobb totalt sett, däremot skulle fler äldre riskera att åka ut från arbetslivet.

Vill du öppna för att tidsbegränsade anställningar kan staplas på varandra?
Den rödgröna regeringen fick till sist med sig alliansen på ett förslag som gör det svårare att stapla olika tidsbegränsade anställningar på varandra. Ett enda parti röstade nej till förslaget i riksdagen, SD.

Vill du acceptera att välfärdskoncerner tar med sig skattepengarna utomlands?
Tillsammans med alliansen har SD öppnat för obegränsade vinster för de stora välfärdskoncernerna.

Vill du försvaga skyddet för sjuka?
Tillsammans med alliansen vill SD återinföra stupstocken i sjukförsäkringen.

Vill du stå längst till höger i synen på kvinnors rättigheter?
SD vill som enda parti i riksdagen strama åt abortpolitiken. Erfarenheter från länder visar att varje åtstramning leder till en ökning av illegala aborter med stora hälsorisker för kvinnor som inte har råd att betala för kostsam behandling utomlands.

Vill du säga nej till krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentlig upphandling?
SD:s politik öppnar för social dumpning där företag kan vinna konkurrensfördelar på löner och villkor som ligger under rådande kollektivavtal.

Vill du underminera jämställdheten?
Sverigedemokraterna vill återinföra vårdnadsbidraget. Riksdagsmotion 2016/17:2503 av Linus Bylund (SD) m.fl.

SD stödjer hellre Moderaterna än sina egna förslag. SD har lovat höjda pensioner och mer pengar till a-kassan.
Men gång på gång har SD röstat för alliansens skatteförslag, som innebar mindre pengar till pensionärer och A-kassan.

Vill du att skatteförslag ska gynna höginkomsttagare på bekostnad av låginkomsttagare?
Om SD:s förslag om slopad utfasning av jobbskatteavdrag, slopad värnskatt och en höjd gräns för statlig skatt blev verklighet skulle personer med höga inkomster få i särklass störst skattesänkningar. En person med en månadsinkomst på 100 000 kronor får en skattesänkning på 46 000 kronor om året. 

SD:s politik går inte ihop. Partiet bluffar!
SD lovar mer pengar till sjukvård och äldreomsorg, men samtidigt vill SD sänka skatten och kräver i sin budgetmotion att statsbidragen till kommunerna ska minska med 73 miljarder fram till 2020. Den politiken går inte ihop. SD bluffar. Konsekvensen skulle bli en sämre sjukvård och äldreomsorg

Syna bluffen innan det är försent!

– Fritt från Dagens Arena 5 juni -18

 

facebook Twitter Email