Tjörns kommun förhalar stöd till Kvinnojouren!

Kvinnojouren i Stenungsund har sökt 35 000:- i stöd för sin mycket viktiga verksamhet för kvinnor och barn i utsatthet. Många av de 61 kvinnor och 69 barn som söker skydd hos jouren kommer från Tjörn. Trots detta kan inte Tjörns borgerliga politiker få fram dessa 35 000:-, som funnits ansökan om sedan början av året. Summan motsvarar 2:- från varje tjörnbo, Stenungsund bidrar med 10:- per stenungsundsbo.

När Marie Erlandsson, föreståndare för Kvinnojouren, besökte Tjörns socialdemokrater på ett välbesökt medlemsmöte berättade hon om verksamheten Kvinnojouren bedriver och en stark och mörk bild av många familjers vardag framtonade. Män som misshandlar kvinnor, ungdomar som är offer för en perverterad syn på sex förmedlad av porrindustrin. I dessa problemområden är ingen kommun undantagen och i alla samhällsklasser finns män som misshandlar kvinnor. Också på Tjörn!

Vi måste börja tala med barn och ungdomar om vad som är rätt och fel, vad som är sjukt och friskt, vad som är till skada eller vad som är uppbyggligt, menade Marie Erlandsson

Just nu är Kvinnojouren är en ideell organisation där 2 personer med 80 procenttjänster arbetar tillsammans med cirka 8 volontärer. Arbetet är baserat på förebyggande arbete, men också akut och spontant vid olyckliga och tragiska familjeomständigheter som uppstår. Ett samarbete med socialtjänsten i kommunerna finns också och tex har en mycket bra relation vuxit fram mellan Livbojen på Tjörn och Kvinnojouren i Stenungsund.

Omdömet om Tjörns borgerliga majoritets beslut att lägga ned Livbojen ses även i detta ljus som ”förtvivlat, förödande och fruktansvärt”.

Även om medlemsmötet för Tjörns socialdemokrater inte gjorde något uttalande så sammanfattade ordförande för mötet Benny Halldin det så att Tjörns socialdemokrater kommer att driva på frågan om stöd till Kvinnojouren och försöka finna vägar för en ny Livboj.

facebook Twitter Email