VALARBETE! NU GÄLLER DET…

Tisdagen den 17 augusti klockan 18.00 (obs tiden!) träffas vi i Humlans lokaler för att få information om:
  • Econwasswer – partiets hjälp i de telefonkampanjer som ska göras i kyrkovalet men också till hjälp i kampanjer och valrörelse med sikte på valet i sept. 2022. Anders från partidistriktet handleder oss. Medtag din mobiltelefon!
  • Presentation av vår lokala kyrkofolder och kyrkovallistor
  • Kyrkovalsaktiviteter från 20 aug till valdagen den 19sept.
    OBS! tiden klockan 18.00 och medtag mobiltelefon!

Ju fler vi blir desto bättre blir valresultaten!

Anmäl Din medverkan till jan-evert.halldin@telia.com.

Jan-Evert Halldin
Valledare för Kyrkovalet 2021

facebook Twitter Email