Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 11 juni klockan 19.00, i Humlans lokaler

På programmet:

Vi äter Sill och Potatis samt har en trevlig stund tillsammans och diskuterar aktuella politiska frågor!

Detta det sista mötet innan sommaren brukar vi kalla mötet utan dagordning, denna gång skall vi dock försöka analysera EU-val resultatet

För att veta hur många vi skall göra mat till, vill vi gärna ha din anmälan till Siv Ogeman senast den 8 juni på mail: siv.ogeman@hotmail.com eller telefon 0703-91 51 63.

Tag gärna med dig någon ny medlem till detta möte!

Välkomna!
Tillsammans är vi starka!

facebook Twitter Email