Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 27 augusti klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är Skolan på Tjörn. Med oss har vi Lena Eriksson Förvaltningschef och Magnus Lindell, lokalstrateg båda i Tjörns kommun.

På programmet:

  • Diskussion om skolan på både kort och lång sikt.
  • Nomineringar till Barn och utbildnings- och kulturnämnden. Är du intresserad eller vill nominera någon, hör av dig till valberedningens sammankallande Maud Hultberg via e-post: maud.ingegerd@gmail.com eller 0761-895204.
  • Läget i riks- och kommunpolitiken.
  • Övriga aktuella politiska frågor.

Mötesvärdar: Siv Ogeman och Björn Sporrong

facebook Twitter Email