Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 28 januari klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är Miljöpolitik. Med oss har vi Melisa Nilsson, (S)-politiker i Stenungsunds kommun.

På programmet:

  • Vi startar med en föredragning om miljöpolitik med kvällens gäst Melisa Nilsson.
  • Nominering av vår kandidat till ersättare i Överförmyndarnämnden.
  • Behandling av inkommen motion.
  • Läget i riks- och kommunpolitiken.
  • Övriga aktuella politiska frågor

Kaffe serveras från 18:30.

Ta gärna med dig någon ny medlem till detta möte!

Välkomna!

facebook Twitter Email