Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 26 oktober klockan 19.00, i Humlans lokaler eller via ZOOM för den som hellre vill det!

KVÄLLENS HUVUDTEMA ÄR SVERIGE I ETT INTERNATIONELT PERSPEKTIV

Temat i kväll kommer att ha en internationell prägel och handla om Sveriges ordförandeskap (2021) i OSCE som i år leds av utrikesminister Ann Linde. Presentation av OSCE kommer beröra organisationens uppkomst, uppdrag och utmaningar och ledas av Ludwig Andréasson som är vår internationellt ansvarige.

På programmet:

 • Sverige i ett internationellt perspektiv
 • En presentation om hur arbetet med vårt förslag till kommunbudgeten för 2022 fortgår.
 • Information om planerade aktiviteter i höst.
  • Studiecirklar (pågående och kommande)
  • 23 november (medlemsmöte)
  • 25 november (Jesper Strömbeck i Stenungsund)
 • Rapporter om läget i kommunen.
 • Övriga aktuella politiska frågor.

Detta medlemsmöte hålls i Humlan och för de som inte kan eller vil delta i lokalen hållas mötet även digitalt via ZOOM.

Om du vill delta digitalt via ZOOM behöver du inte anmäla dig i förväg, alla medlemmar som har lämnat oss sin e-postadress kommer ett tag före mötet att få en länk och ett lösenord via e-post för att kunna logga in och delta i mötet via ZOOM.

Kaffe serveras från 18:30.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

VÄLKOMNA!

facebook Twitter Email