Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 30 januari klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är Val!

  • Och vi startar med en genomgång av partidistriktets valplan.
  • Därefter startar vi en diskussion om hur (S) på Tjörn skall bedriva sitt valarbete och vilket budskap vi skall föra fram.
  • Hur skall vi utforma våra studier inför valet?
  • Vi fastställer våra nomineringar till Riksdag och Region.
  • Information och diskussion om övriga aktuella politiska frågor!

 

Vi har också en del egna val att göra:

  • Fyllnadsval till valberedningen
  • Fyllnadsval till kommunala uppdrag
  • Val av våra representanter till distriktets årskongress och distrikts uppdrag. Distriktskongressen är den 8 april på Stenungsbaden.

 

Kaffe serveras från 18:30
Mötesvärd Tina Baudino

Välkomna!

facebook Twitter Email