Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 24 april klockan 19.00, i Humlans lokaler

 

Kvällens tema är Skolstrukturen.

Vi startar med en information från Staffan Lindroos, förvaltningschef för Barn- och utbildningsnämnden som går igenom dagsläget för våra skolor och hur de olika möjligheterna som finns inför framtiden. .

 • Vi diskuterar vår principiella inställning för skolstrukturen.
 • Fyllnadsval till olika uppdrag, namnförslag lämnas till Rikard Larsson i valberedningen via e-post: larssonrikard@yahoo.se eller tel. 0737-793261 senast den 22 april.
  1. En ordinarie ledamot till kommunstyrelsen.
  2. En ersättare till Kommunstyrelsens Miljö och Samhällsbyggnads Utskottet.
  3. En ordinarie ledamot till Barn och Utbildnings nämnden.
  4. En ordinarie revisor till arbetarekommunen.
  5. En gruppledare/andre vice ordförande till Socialnämnden
 • Vi tar fram förslag och fastställer 1:a maj paroller.
 • Övriga aktuella politiska frågor.

Kaffet serveras från 18:30

Mötesvärdar:
 • Maud Hultberg
 • Jan-Evert Halldin
 • Barbro Leidzén¨
 • Siv Ogeman
Välkomna!
facebook Twitter Email