Välkommen på medlemsmöte! (årsmöte)

Tisdagen den 26 mars klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens gäster är Maria Brauer från Öckerö och Ann-Sofie Hermansson från Göteborg.

Kvällens tema är årsmöte.

På programmet:

  • Sedvanliga punkter som val av uppdrag inom Arbetarekommunen m.m
  • Ann-Sofie Hermansson kommer att inleda en diskussion om aktuella politiska frågor.
  • Maria Brauer kommer med en hälsning från partidistriktet.
  • Övriga aktuella frågor.

 

Kaffe och förtäring finns tillgängligt från 18.30!
Mötesvärdar är Siv Ogeman, Rikard Larson och Maud Hultberg.

Tag gärna med dig någon ny medlem till detta möte!

Välkomna!

facebook Twitter Email