Välkomna till medlemsmöte med S-kvinnor

Söndagen den 27 september klockan 17.00, i Humlans lokaler eller via Zoom.

Förslag till dagordning

  • Mötets öppnande 17.00
  • Fokusområde: Facklig samverkan och samverkan med skyddsombuden inom äldreomsorgen och övrig omsorg.
  • Hur har sommaren varit? Nuläge?
  • Samtal kring planering av samverkan framöver.
  • Planering framåt: Bjuda in skyddsombud från skola och elevhälsa för samtal?
  • Övriga frågor
  • Mötet beräknas avslutas 19.00

Det är mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma! 

Kan du hantera webbverktyget ZOOM och av någon anledning inte kan eller vill träffas i lokalen men ändå vill delta på medlemsmötet går det att delta via ZOOM om du anmäler detta i förväg via e-post: saptjorn@gmail.com du kommer då ett tag före mötet att få en länk och ett lösenord för att kunna delta i mötet via ZOOM.

Välkomna!

facebook Twitter Email