Våra handlingsplaner för Tjörns kommun 2019

Då den politiska majoriteten i Tjörns kommun har bestämt att kommunen inte ska redovisa några ekonomiska underlag för de övriga partierna före valet i höst, presenterar vi enbart några politiska handlingsprogram tillsvidare.

Vi börjar men övergripande syn och plan för Kommunen, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att varje medborgares dag blir så bra som den kan bli. Det innebär att medborgarna i livets alla faser ska uppleva trygghet och framtidstro i sin vardag. Detta ska vara styrande värderingar för kommunen som helhet. Medborgarna ska kunna lita på att deras skattekronor används på det mest effektiva och för kommunen nyttiga sätt som går. Det är kommunstyrelsens som har det övergripande ansvaret för att nämnderna styr verksamhet och ekonomi enligt kommunfullmäktiges mål. Det är kommunstyrelsen som vidtar och beslutar om eventuella åtgärder om ekonomin i nämnderna inte hålls. Om en förändring anses nödvändig är det kommunstyrelsen som bereder för kommunfullmäktige. Läs mera här…..

Våra tankar och plan för god samhällsbyggnad.

Tjörn, en kommun för alla?
Tjörn är en fantastisk kommun att leva och bo i, för de flesta. Om en kommun ska vara till för alla måste alla hjälpas åt att det blir så. Då duger det inte att vi har flest villor i förhållande till hyresrätter i Sverige, källa tidskriften ”Dagens samhälle”. Våra ungdomar ska inte tvingas i ”kommunflykt” bara för att de inte har möjlighet att hitta en bostad att växa i. Familjer ska inte tvingas splittras mellan olika kommuner av samma skäl. Äldre ska kunna hitta en lägenhet att bo när det egna huset känns för tungt att sköta. Läs mera här…..

Våra tankar och plan för Barn och Utbildning.

”Allt börjar med skolan”! Citat från lärarförbundets övergripande syn på kommunernas ansvar för vår framtid, barnen. Så kan man skriva, men man kan även skriva att skolan som attraktiv dragare för kommunen är avgörande för om vi ska vara en åretruntlevande kommun eller inte. Att nå höga kvalitetsresultat där våra kommuninnevånare lämnar över det bästa de har, sina barn, till kommunens ansvar är ett starkt mål för socialdemokraterna. Det görs genom att vi satsar på att stärka skolans personal, attraktiva och ändamålsenliga lokaler, kort sagt, att ge förutsättningar för ett gott arbete för både personal och barn. Läs mera här……

Våra tankar och plan för Kultur- Fritid.

Socialdemokraterna har arbetat för tillkomsten av ett ”Ungdomens hus”. Att Tjörns ungdom ska få en ny mötesplats som gör det möjligt för många olika intressen att mötas, allt från motorintresserade till dans, film eller bara till en plats att kunna träffas på utan krav på prestation över en fika. Vi har med positiv syn ingått i den arbetsgrupp som arbetat med projektidén ”SAGA Ungdomens hus/Kulturhus”. Med övriga politiska partier sagt ja till satsning med ovan beskrivet innehåll. Läs mera här……

Vår syn och plan för socialnämndens ansvarsområde.

”Visa mig era gamla och jag ska berätta vilket samhälle du lever i”. Winston Churchill lär ha uttalat ovan om fängelser, citatet kan även användas i hur vi tar hand om våra äldre.
Inget visar så tydligt vilket samhälle vi har som hur vi tar hand om våra äldre. Och inget får oss att skämmas så mycket som just över det när det misslyckas.
Vi har fantastiska medarbetare som gör hjälteinsatser varje dag. Många tar det som självklart att det ska göra det, och det kan det vara. Men, då måste personalen ha de förutsättningar och resurser som behövs för att anständigt kunna säga att vi gör vad vi kan för att med stolthet kunna säga att vi har ett gott samhälle…
Kommunen kan inte förlita sig på att anhöriga ska vara aktiva i den praktiska omsorgen om de sina. De anhöriga ska ge kärlek, tillhörighet, sammanhang, inte vara förutsättningen för att omsorgen i vård är rätt eller inte. Vård ska vara jämlik oavsett var i landet du bor, eller vilka anhöriga du har.
Demens är en ökande verklighet för många äldre, de kan inte lämnas, de behöver ett värdigt boende efter behov med kompetent personal. En personal som kan ägna sin tid i arbetet åt vård, inte grubbla över hur de ska få sin privatekonomi att gå runt. En förutsättning för god vård och omsorg är att vi som arbetsgivare ger anständiga löner och tjänster för vår personal.
Vi ser även att behovet av en ny och modernare syn på Hemtjänst är ett starkt behov. Övergången mellan eget boende och ett särskilt boende kan vara ett av de största besluten och förändringarna som en människa gör i sitt liv, då ska det ske tryggt och värdigt. Läs mera här…..

facebook Twitter Email