Våra prioriteringar är tydliga. Vi sätter välfärden först – i goda tider som i svåra tider. 

Snart kommer Riksdagen att rösta om statsbudgeten för 2023. Då kommer Tidöpartiernas (M, L, KD och SD) budget ställas mot vår. I vårt budgetförslag sätter vi välfärden och kampen mot samhällsproblemen främst och rustar samtidigt Sverige och svenska folket för att möta tuffare ekonomiska tider. Här är några exempel: 

Välfärden: 

Socialdemokraterna höjer de generella statsbidragen med 12 miljarder kronor. Dubbelt så mycket som regeringen och SD. För Tjörns kommun skulle det kunna betyda att vi kunde ha anställt 25 undersköterskor inom LSS, hemtjänsten och på våra äldreboenden.

Vi kommer även öka likvärdighetsbidraget till Sveriges skolor med 1 miljard, vilket hade kunnat generera i två nya lärartjänster eller två lärarassistenter till skolan på Tjörn.

Tyvärr kommer den låga uppräkningen av statsbidragen som regeringen och SD föreslår leda till nedskärningar i många kommuner och regioner, något som drabbar välfärdsverksamheterna. 

Bränslepriserna: 

I vår budget presenterar vi en ny tankrabatt. Alla som äger en bil i Sverige får del av stödet, men det blir lägre ju tätare och mer stadsnära man bor. Bor man på glesbygden innebär det att man får 2 kronor rabatt per liter de första 2000 milen.

På Tjörn skulle 8505 bilister fått ta del av detta stöd. 

Detta kan jämföras med regeringens och SD:s skattesänkning som ger 14 öre billigare diesel.

Trygghetssystemen: 

Det är bra att SD och regeringen förlänger den tillfälliga höjningen av A-kassan som den S-ledda regeringen gjorde under pandemin. Men det är dags att ta steget fullt ut, S vill permanenta höjningen.

Vi vill också göra villkoren i sjukförsäkringen mer rättvisa och avskaffa den orättvisa funkisskatten. 

I vår budget finns även förslag om att också tillfälligt höja barnbidraget och studiebidraget för gymnasieungdomar med 200 kronor i månaden för perioden januari-mars 2023 för att på så sätt stötta dem i en ekonomisk osäker tid. 

Det här är några av våra förslag. Våra prioriteringar är tydliga. Vi sätter välfärden först – i goda tider som i svåra tider. 

facebook Twitter Email