Varför skall man rösta på Socialdemokraterna i Kyrkovalet?

Intervju med Inger Bengtsson ordförande i Valla församlingsråd och kandidat till kyrkofullmäktige.

I vårt program finns tydligt uttalat: Du skall hjälpa och ta hand om din nästa. Helt i linje med Jesu ord: Du ska älska din nästat såsom dig själv.

Vi har ett partiprogram som talar om solidaritet, alla människors lika värde, dela med dig. När Jesus gick på jorden och predikade var hans budskap just detta: att hjälpa varandra. 

Jag vet ingen annan nomineringsgrupp som är så tydliga i vad det handlar om – vi är alla olika men har alla rätt till samma: Mat, tak över huvudet, sysselsättning, utveckling – och att få älska den man vill.  Du vet vad du får med en röst på den socialdemokratiska kyrkovalslistan.

Vad menar du med den öppna folkkyrkan?

Att du är välkommen till kyrkan var du än befinner dig på trons väg. Civilsamhället och Svenska kyrkan måste vara nära ”vänner”.

Vi har behov av ökat frivilligarbete i vår verksamhet.  Vi välkomnar delaktighet i församlingens grundläggande uppgifter, både från förtroendevalda och medlemmar.

Vilka är de grundläggande uppgifterna för församlingskyrkan?

Det är ju att fira gudstjänst, att bedriva undervisning, att utöva diakoni och mission. Det är viktigt att människor så ledigt och naturligt som möjligt kan möta Jesus Kristus i vår verksamhet och i vardagen.

facebook Twitter Email