Vi går till val på att stärka den öppna folkkyrkan.

En del menar att inte politiska partier bör ställa upp i kyrkovalen. Partierna har medlemmar som inte är tillräckligt kyrkliga och borde då stå utanför ett deltagande. Dessa oroande tecken i samhällsdebatten gör sig speciellt högljudda i valtider.

Enligt dessa borde de kyrkliga uppdragen endast vara till för de som är riktigt troende. I valdebatter vid förra valet ansåg nomineringsgruppen Framtidens kyrka här på Tjörn att politiska partier inte borde delta.

Detta ifrågasättande vilar på en elitistisk syn på vem som är rätt trosutövande, och riktigt kristna. Det vilar också på unkna demokratiska värderingar om att alla medlemmar inte är lika mycket värda, och inte ska ha rätt att ställa upp med nomineringsgrupper utifrån deras fria önskan och val.

Men vad menar då socialdemokraterna med den öppna folkkyrkan? Kyrkoordningen är ett dokument som är beslutat av kyrkliga förtroendevalda och på kyrkans ”riksdag”, Kyrkomötet.

Där står det i inledningen till sjätte kapitlet: ”Kyrkan har rum för alla, för den sökande och tvivlande likaväl som för den trosvisse, för den som har hunnit längre på trons väg”.

Dessa ord är grunden för socialdemokraternas medverkan i de kyrkliga valen, till kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat, till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift, till kyrkomötet i riket.

På dessa nivåer kommer socialdemokratiska ledamöter att försvara den öppna folkkyrkan mot de som vill göra den mer sluten. Vi kommer också att ta nya initiativ för att stärka den öppna folkkyrkan.

Delar Du våra tankar om den öppna folkkyrkan är Du välkommen att rösta på våra kandidater i valet den 19 september.

Och vill Du bli en aktiv del i kampen för att samhället liksom kyrkan bör styras av värderingar som frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet så är Du välkommen att bli medlem i vårt socialdemokratiska parti.

Jan-Evert Halldin (S)

facebook Twitter Email