Visste Du detta om Svenska kyrkan, Tjörn?

Många som ser och besöker våra kyrkor kanske inte alltid funderar över hur saker och ting i kyrkan fungerar annat än med den ceremoni de bevistar. Något dop, bröllop eller begravning. Då ska du veta att Svenska kyrkan Tjörn erbjuder mycket mer än så.

Kortfakta om Svenska kyrkan Tjörn:

 • totalt cirka 50 anställda
 • 4 församlingar som planerar och genomför egen verksamhet
 • denna verksamhet kan vara barnverksamhet som körsång, pysselverksamhet, påsk-vandring, julkrubba, lucia, teater m.m.
 • det kan också vara vuxenverksamhet som körverksamhet, berättarstund med frukost, fixargrupp, studiecirklar, resor, mat och prat, konsertverksamhet m.m.
 • 23 149 personer besökte 729 gudstjänsttillfällen
 • antal deltagare i barn- och ungdomsverksamheten 6 267
 • antal deltagare i vuxenverksamheten 1 570
 • 105 doptillfällen, 44 vigslar, och 112 begravningar
 • 113 konfirmander
 • 417.360:- samlades in i kollekter
 • 66,6% av alla tjörnbor är medlemmar  
 • dessa betalar 1,23% i kyrkoskatt av sin lön
 • alla tjörnbor betalar, inte bara kyrkomedlemmar, en begravningsavgift
 • har 20 fastigheter runt om i pastoratet
 • på flera av dessa har sol-el installerats under 2020

Uppräkningen ovan är en del av kyrkans verksamhet. Det finns ytterligare angelägna uppgifter som kyrkan deltar i som förebyggande verksamhet för barn och ungdom, integrationsprojekt m.fl.

Verksamheterna bestäms av förtroendevalda, en del valda i kyrkovalet till kyrkofullmäktige, andra indirekt valda av kyrkofullmäktige, som bestämmer om en budget på cirka 40 miljoner kronor. Vill Du vara en bland de personer som är beslutande i kyrkans angelägenheter så är Du välkommen att ta kontakt med oss socialdemokrater, www.saptjorn.se

Socialdemokraten Ann-Mari Broberg leder kyrkorådet. Kyrkorådet kan jämföras med kommunstyrelsen i kommunen eller regeringen för landet. Ann-Mari är dess ordförande sedan valet 2017.

Svenska kyrkan Tjörn har ett gott anseende på Tjörn. Vi är många engagerade och ideellt arbetande i kyrkans verksamhet och människor ser att kyrkans verksamhet ger en positiv skillnad för många tjörnbor, säger Ann-Mari.

Vill Du veta mer om det kyrkliga livet på Tjörn, så gå in på Svenska kyrkan Tjörns hemsida, www.svenskakyrkan.tjorn.se.

Jan-Evert Halldin (S)

facebook Twitter Email