Kommunala utskott och nämnder

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Våra ledamöter:
Benny Andersson, 2:e vice ordförande
Jeanette Lagervall

Våra ersättare:
Vakant
Benny Halldin

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
Våra ledamöter:
Jeanette Lagervall, 2:e vice ordförande
Claes Jansson
Leif Göbel

Våra ersättare:
Nils Lackfors
Benny Andersson
Vakant

Barn- och utbildningsnämnden
Våra ledamöter:

Nils Lackfors, 2:e vice ordförande
Isabell Eriksson
Svante Karlsson
Daniel Bull
Vakant

Våra ersättare: 
Ulf Landström
Maud Hultberg
Stefan Lottsson
Christy Whiddon

Krisledningsnämnden
Våra ledamöter:
Benny Andersson
Jeanette Lagervall

Våra ersättare:
Benny Halldin
Vakant
Vakant

Kultur- och Fritidsnämnden
Våra ledamöter:

Bert-Inge Nordberg, 2:e vice ordförande
Tina Baudino
Vakant
Vakant

Våra ersättare:
Klaes Lundin-Eide
John Sporrong
Vakant

Socialnämnden
Våra ledamöter:

Anette Johannessen, 2:e vice ordförande
Vakant
Barbro Leidzen
Gerhard Bernhardsson
Vakant

Våra ersättare:
Björn Sporrong
Lars Käck
Mikael Pettersson

Myndighetsnämnden
Våra ledamöter:
Rikard Larsson, 2:e vice ordförande
Jan Berndtsson

Våra ersättare:
Oscar Andersson
Mona-Lisa Dahlberg

Valnämnd
Våra ledamöter:
Owe Berntsson, vice ordförande
Mona-Lisa Dahlberg
Tina Baudino

Vår ersättare:
Siv Ogeman

Överförmyndarnämnd

Vår ersättare:
Oscar Andersson

Revision
Våra ledamöter:
Erling Alsin, ordförande
Anders Forsman

facebook Twitter Email