För dig som medlem

Våga fråga

I år är en annorlunda jul för många. Många kan inte besöka släktingar som de brukar utan är isolerade i hemmet. Många har förlorat någon anhörig och kanske sina arbeten eller är oroliga för att göra det, och den psykiska ohälsan riskerar att öka. Den långa isoleringen har tärt på många som upplever ett ökat…

Läs mer

Tjörn behöver ett nytt handlingskraftigt politiskt styre

Ett slitet citat från vår tidigare statsminister Olof Palme var, Politik, det är att vilja något. Från min numera ”läktarhorisont” undrar jag, vad vill det politiska styret på Tjörn? Det är många partier som är med och styr så det borde finnas många politiska idéer som kan föra Tjörn in i framtiden. Det är M,…

Läs mer

Snällhet föder snällhet

Jag tror att snällhet föder snällhet, att hänsyn föder hänsyn. Jag tror också att omtanke föder omtanke. och jag är övertygad om respekt föder respekt. Att snällhet föder snällhet har till och med forskningen kommit fram till! De har i många år sökt svaret på varför vissa team får de bästa resultaten i världen och fann att…

Läs mer

Vad har hänt med vår skola?

Det är inte första gången jag skriver om skolan på Tjörn, och det lär inte vara den sista. Anledningen är att jag anser att skolan är det absolut viktigaste institutionen när det kommer till att forma vårt samhälles framtid. Det är i skolan vi lägger grunden för det samhälle vi vill ha. En skola som…

Läs mer

Tjörns förskolas utvecklingspotential

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Man ska också erbjuda omsorg och trygghet utifrån ett helhetsperspektiv. 2019-07-01 trädde en ny läroplan i kraft för förskolorna i vårt land. Man har uppdaterat texten i förhållande till lagstiftningen. Det är också en betoning på omsorg, lärande och utveckling. Förskolläraren har ansvar för undervisningen, det pedagogiska innehållet….

Läs mer

Klimatkrisen är här på allvar!

Klimatdebatten kantas ofta av motsättningar, vissa tror på klimatförändringarna andra inte. Oavsett vad någon tror på, är det något som inte står rätt till i vår värld i dag. Barn världen över dör i svält, skogsmark förvandlas till ökenmark och djurarter dör ut. Ungdomar världen över kämpar för att bli hörda och sedda – att…

Läs mer
facebook Twitter Email