För dig som medlem

Du får rösta i kyrkovalet om du är medlem i kyrkan och har fyllt 16 år senast på valdagen

Snart är det dags för kyrkovalet i september månad, ett val som det ofta inte tals om, men trots det är otroligt viktigt. Det som skiljer kyrkovalet från valen till riksdag, regioner och kommuner är rösträtten. För att få rösta i kyrkovalet måste du vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år. Du…

Läs mer

Varför skall man rösta på Socialdemokraterna i Kyrkovalet?

Intervju med Inger Bengtsson ordförande i Valla församlingsråd och kandidat till kyrkofullmäktige.

I vårt program finns tydligt uttalat: Du skall hjälpa och ta hand om din nästa. Helt i linje med Jesu ord: Du ska älska din nästat såsom dig själv. Vi har ett partiprogram som talar om solidaritet, alla människors lika värde, dela med dig. När Jesus gick på jorden och predikade var hans budskap just…

Läs mer

Kyrkovalskandidat Magnus Claesson från Klövedal

Evangelierna är en grundläggande teologisk värdegrund. Mycket av dess uttolkning i samhället återfinns i de socialdemokratiska värderingarna. Jesus sa att hans rike inte var av denna värld. Han gjorde inte anspråk på de värdsliga tingens ordning. Denna skillnad mellan religion och politik har enligt min mening gjort det möjligt för demokratin att växa fram och…

Läs mer

Kyrkovalskandidat Gunilla Johansson från Åkervik

”Om jag så talar både människors och änglars språk, man saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så jag kan förflytta berg, men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar…

Läs mer

Kyrkovalskandidat Maud Hultberg från Klövedal

Jag vill att Socialdemokraternas värdegrund ska genomsyra kyrkans arbete. Solidaritetstanken, där orden ”bären varandras bördor” är starkt förknippad med svenskt socialdemokratiskt samhällsbygge. Eller jämlikhetsbudskapet i ”allt vad du vill människorna ska göra dig ska du också göra dem.” Det uttrycker en moraluppfattning i att vi står sida vid sida och stödjer varandra i med- och motgång…

Läs mer

Kyrkovalskandidat Tina Baudino från Skärhamn

”Bären varandras bördor”, sammanfattar kort och kärnfullt den samhällssyn som socialdemokratin står för. Vi är olika starka, och svaga, i livets olika skeden. När du är frisk, har arbete och framgång kanske andra som är sjuka och arbetslösa behöver ditt stöd, omvänt kan du komma i en situation med behov av hjälp. Då ska du…

Läs mer
facebook Twitter Email