För dig som medlem

Ordförande har ordet

Minns vi förintelsen? Den 27 januari var det Förintelsens minnesdag. Detta på 75-årsdagen av befrielsen av fångarna i Auschwitz. Det är vår uppgift att komma ihåg vår historia för att något sådant här fruktansvärt aldrig skall hända igen. När man tillåter sig att avhumanisera sina medmänniskor och likna dem med djur öppnas också vägen för…

Läs mer

Miljön kopplad till en ny Översiktsplan på Tjörn

Naturskyddsföreningen Tjörns ordförande, Sverker Molander, besökte under tisdagskvällen Tjörns arbetarekommuns medlemsmöte och lade Naturskyddsföreningens syn på vad en ny översiktsplan bör ta sina utgångspunkter ifrån. Utgångsläget för en miljöpolitisk diskussion är, menade Molander: Allt hänger ihop Ingenting försvinner Det finns inga gratisluncher (en rättvis fördelningspolitik är en förutsättning för att åstadkomma förändring) Därefter ska man…

Läs mer

Ordförande har ordet

Under 2020 kommer den styrande minoriteten med hjälp av (SD) bland annat att:  Höja VA-taxan med över 10%.  Fortsätta neddragningarna i skolan.  Inte kunna erbjuda vår personal heltidstjänster. Allt är dock inte bara mörker. På senaste Barn- och Utbildningsnämnden sapolitikerna där NEJ till de budgetramar som Kommunfullmäktige fastställt och beslöt begära mer…

Läs mer

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA

Läs mer

SKL har blivit SKR

Jag var på SKR kongress 27-28 november, SKR det nya namnet för Sveriges Kommuner och Regioner istället för det tidigare SKL där sista bokstaven stod för landsting som nu inte finns kvar längre. Mina reflektioner från kongressen är att demokratin består, än. Det är inte självklart, vi är utsatta för ett kraftfullt hot, jag återkommer…

Läs mer

Tjörn – Bohusläns cykelvänligaste kommun!

Vi socialdemokrater vill fullfölja visionen om att hela Tjörn ska leva och att det ska vara lätt att ta sig fram på cykel eller för fot. Fullmäktige har ställt sig bakom en Klimat- och energiplan, K2020 och Västra Götalandsregionens mål om att öka andelen kollektiva resor kraftigt till år 2025. I dag är andelen 12%…

Läs mer
facebook Twitter Email