För dig som medlem

Vilket debattklimat vill den styrande majoriteten egentligen ha?

I den lokala ST-tidningen skrev härförleden vårt socialdemokratiska oppositionsråd Ludwig Andréasson, en initierad insändare som handlar om att samhället behöver göra mer mot sprängningar och skjutningar. Ludwig Andréasson skriver en tämligen faktabaserad text om situationen i Sverige; vad som har gjorts och vad han ser som nödvändigt att åtgärda gällande gängkriminalitet. Han ger även uttryck…

Läs mer

Emmas tankar kring utredningen om årskurs 6

Man tar upp flera saker ur ekonomiskt perspektiv, som klasstorlekar och vikten av att dessa ska vara stora, men barnperspektivet uteblir. Det görs ingen analys kring om det ekonomiska perspektivet drabbar barnen och om mindre klasser till exempel skulle minska trycket på SU-grupperna. De tar upp att klassrummet är ungefär lika stora på de olika…

Läs mer

Sveriges sjukvårdskris är ett nationellt ansvar ignorerat av regeringen

I skuggan av en eskalerande sjukvårdskris, den värsta sedan 1990-talet, kastas Sverige in i en tumultartad period där regeringens handfallenhet och felriktade prioriteringar har blivit allt mera uppenbara för allt fler. Skattesänkningar går tydligen alltid före värnandet av välfärden. Med en SD-ledd regering vid rodret och en sjukvårdsminister som verkar oförstående inför krisens magnitud, står…

Läs mer

Sibräcka Bygdegård läggs ner!

Sibräcka Bygdegård Dyreby 4, 471 95 Skärhamn läggs ner i vår. Det har varit en samlingslokal för bygdens folk sedan huset byggdes på 40-talet. Här har flera generationer upplevt kultur, deltagit i möten och arrangerat bio, fester och danser.  Bygdegården ligger vid en busshållplats och PRO har bekostat anläggning av en stor P-plats och byggt…

Läs mer

Det behövs ett rejält omtag i skolpolitiken i Tjörns kommun

Barngrupperna (1-5 år) i förskolan är stora jämfört med andra kommuner.Det är i vår kommun 16,5 barn/grupp. Rikssnittet är 15,4 barn/grupp. Förskolan har de senaste åren gått med stora överskott. Förklaringen har varit att personalkostnaderna har minskat mot budgeterat!! Fler barn trängs in på mindre yta p.g.a. att det fattas lokaler. Personal anställs inte fullt…

Läs mer

Rödgrön ledning vill skjuta till 2 miljarder extra till sjukvården

Efter beskedet att regeringen bara skjuter till en fjärdedel av de statsbidrag som regionerna behöver för att upprätthålla vården, tar nu Rödgrön ledning eget initiativ.   – Vi har väntat in beskedet om statsbidrag, men måste nu skjuta till mer resurser till hälso- och sjukvården. Rödgrön ledning föreslår totalt två miljarder kronor extra för att…

Läs mer
facebook Twitter Email