För dig som medlem

En del tycker kanske att jag ”rör” i gamla surdegar

Nu har det snart gått ett år sedan jag slutade som oppositionsledare. Det händer att jag ibland reflekterar över den tid som varit och funderar på, som jag anser, en del olyckliga beslut som den majoritet jag stångat ”pannan” mot gjort under åren. Ett av dessa mycket olyckliga och obegripliga beslut, anser jag, var nedläggningen…

Läs mer

Rekordsatsning i regeringens Budget 2021

Inför 2021 satsar den Socialdemokratiskt ledda regeringen på en rad viktiga reformer. Totalt ökas budgeten med 105 miljarder nya kronor för att göra ett bra land bättre. Några av satsningarna har ett speciellt fokus på unga. För att bara nämna några områden som inte fått så stor uppmärksamhet vill jag börja med att lyfta fram…

Läs mer

Bostadspolitiken är vår tids nya klasspolitik

Tjörns kommun är i särklass en av de sämsta kommunerna i Sverige att leverera hyresrätter, det måste vi ändra på. Av egna erfarenheter vet jag att det är många unga som vill bo kvar på Tjörn, men många hindras på grund av att de saknar ett startkapital att investera i en bostadsrätt eller att det…

Läs mer

Kollektivtrafiken måste byggas ut

Kollektivtrafiken måste byggas ut om Tjörn ska överleva. När jag var barn på 50-60 talet och växte upp i Mölnebo nere vid Rönnäng gick det en buss på morgonen och en på kvällen. Jag fick vara himla glad om jag kom in till Göteborg en gång om året för att köpa nya kläder, ny skolväska…

Läs mer

De ungas hälsa kan inte vänta

”I know we could live tomorrow But I know I live today” Så går refrängen till den sång av Laleh som blev hennes stora genombrott och som skildrar hur de unga lever i stunden. De lever här och nu och framtiden känns oändligt långt bort. Vi kan nog alla minnas den klena tröst som orden…

Läs mer

En ny version av Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton?

Kan detta bli en ny version av Sagan om Karl-Bertil Jonssons (GunnemarOlssons) julafton? I ett socioekonomiskt välbeställt samhälle som Tjörn tycker vi Socialdemokrater att det måste finnas utrymme för en satsning på de allra minsta. Alla som har en inkomst betalar skatt till utveckling av välfärden på ön. Då ska alla få ta del av…

Läs mer
facebook Twitter Email