För dig som medlem

Glad Påsk!

Även om många är oroliga eller på olika sätt drabbade av Corona Pandemin vill vi från Socialdemokraterna Tjörn försöka sprida lite glädje och hopp genom att önska er alla en Glad Påsk!

Läs mer

Vikten av att bygga upp en stark skola

Få har nog undgått de långdragna diskussionerna och debatterna kring skolutredningar, skolstruktur och de nedskärningar inom skolan som skett de senaste åren. Hur kommunens skola skall utformas är en politisk fråga som ältats i flera år och det är inte helt lätt att följa med i alla svängar, beslut som tagits, beslut som ändrats, vad…

Läs mer

Politik är att vilja

Olof Palme skrev 1968 en bok med titeln ”Politik är att vilja”. Detta är minst lika sant idag som det var då. Vi måste fundera över vad vi vill med politiken såväl i Sverige som här lokalt på Tjörn. Jag har tidigare här i Tjörnkuriren argumenterat för en offensiv plan för kommunens investeringar! När vi…

Läs mer

Även kyrkan behöver Socialdemokratiska värderingar

Tror Du på att ett samhälle bör styras av värderingar som frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet så behöver naturligtvis även dessa genomsyra en så stor folkrörelse som Svenska Kyrkan. En stark Socialdemokratisk närvaro i kyrkan blir en garant för detta. Därför ställer Socialdemokratin upp som en politisk kraft i kyrkan och kandiderar till kyrkofullmäktige och…

Läs mer

Året som gått, vad har hänt inom Socialnämndens område!

Året 2020 startade med stor tillförsikt! Nu skulle man äntligen införa Heltidsresan i vår kommun! Januari 2021 och det skaver rejält mellan arbetsgivare och fack. Vi Socialdemokrater gör allt för att möta de hinder som finns för att genomföra Heltidsresan. Mars 2021 vi står fortfarande och stampar men beslut har tagits att tidigarelägga en arbetstidsförkortning…

Läs mer

Några ord från en regionpolitiker!

Pandemin är nu inne på sitt andra år och vi har alla blivit påverkade i olika grad och många har fått förändra sina liv avsevärt. Nu är vaccinationerna igång och vi kan se ljuset i tunneln. Men vi kan inte slappna av då vi ser en stor smittspridning och att det också sker bland yngre….

Läs mer
facebook Twitter Email