För dig som medlem

Föreningsfriheten hotas!

Vi socialdemokrater ser människan som en social varelse. Vi vill vara till nytta och glädje för varandra och behöver ha trygghet i att veta att när jag faller, står det starka samhället där berett att hjälpa mig och mina närmaste. Men vi är också olika och har olika intressen att värna. Därför är det är…

Läs mer

Läget för Västra Götalandsregionen

Elisabeth Svantesson (M) och SD-regeringen har presenterat budget för 2024, och in i det sista hoppades vi I Västra Götalandsregionen (VGR) på att deras krisinsikt skulle vara lite mer närvarande än inte alls. 10 miljarder (varav 3 miljarder till regionerna samt ett aviserat sektorsbidrag) räcker inte när vi har prognostiserade underskott på 28 miljarder i…

Läs mer

Tjörns framtida skolor!

Vi Socialdemokraterna på Tjörn vill: Göra två skolnav, ett på Häggvallsskolan och ett på Bleketskolan för åk 4 – 9. Detta ger tillräckligt många elever för att kunna erbjuda allt det som läroplanen föreskriver för mellan och högstadiet. På de två skolnaven vill vi ha: Vi ser också ett ökande behov av att föräldrarna vid…

Läs mer

Vi är många som längtar efter ett beslut om den nya skolstrukturen

Jag längtar efter….  …och det är jag inte ensam om! Vi är många som längtar efter ett beslut om den nya skolstrukturen. En kommun som inte har en tydlig plan om hur skolorna skall organisera sig, inte minst geografiskt, är en kommun som famlar i mörker. Skolan är en central del i hur ett samhälle…

Läs mer

Bygg en ny förskola och skola i Skärhamn!

Att bygga en ny förskola och skola i Skärhamn föreslog vi i Barn-och utbildningsnämnden. Förra året upptäcktes att en stor del av Skärhamns skola var angripen av mögel. Det är bara matsalen, utrymmet för förskoleklasserna och åk 1 som inte är angripna. Det är alltså nästa hela skolan som är i akut behov av nya…

Läs mer

Hur många kommer dö av SD-regeringens dumsnålhet?

Den 23 september vaknade svenskar i allmänheten och Stenungsundsborna i synnerhet av ett lerskred som omfattade ett 700 meter långt och 200 meter brett område. Endast tre dagar innan lerskredet, presenterade regeringen sin budget, och klimatslakten hade blivit ett faktum. De 140 miljoner som i år går till kommunernas arbete med klimatanpassning krymper till 90…

Läs mer
facebook Twitter Email