Kallelse till medlemsmöte

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 9 juni klockan 18.30, på Billströmska folkhögskolan

Kvällens tema är Miljöpolitik. Med oss har vi Melisa Nilsson, (S)-politiker i Stenungsunds kommun. Detta det sista mötet innan sommaren brukar vi kalla mötet utan dagordning. På programmet: Denna gång blir det på grund av Corona – tiderna ett litet annorlunda möte. Våra planer vid gott väder är att vara ute i folkhögskolans trädgård och…

Läs mer

Välkomna till S-kvinnors medlemsmöte!

Fredagen den 12 juni klockan 17.00, i Humlans lokaler

Det är mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma!  Om du av någon anledning inte kan eller vill träffas i lokalen men ändå vill delta på medlemsmötet går det att delta via…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte! (årsmöte)

Tisdagen den 24 mars klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens gäst som företräder vårt partidistrikt är Anton Cesar från Alingsås arbetarkommun. Han kommer att ha med sig en hälsning från partidistriktet till oss och inleda en diskussion om aktuella politiska frågor. Kvällens tema är årsmöte. På programmet: Anton Cesar leder en diskussion om aktuella politiska frågor. Sedvanliga punkter som val till uppdrag inom arbetarekommunen…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 25 februari klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är Barn och Utbildning. På programmet: Vi startar med en genomgång av nuläget i skolan och pratar om hur vi vill ha framtidens skolstruktur men också vad vi behöver för ramar i nästa års budget. Sedan diskuterar vi och fastställer (S) principiella inställning för arbetet framåt. Läget i riks- och kommunpolitiken. Övriga aktuella…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 28 januari klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är Miljöpolitik. Med oss har vi Melisa Nilsson, (S)-politiker i Stenungsunds kommun. På programmet: Vi startar med en föredragning om miljöpolitik med kvällens gäst Melisa Nilsson. Nominering av vår kandidat till ersättare i Överförmyndarnämnden. Behandling av inkommen motion. Läget i riks- och kommunpolitiken. Övriga aktuella politiska frågor Kaffe serveras från 18:30. Ta gärna…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 10 december klockan 19.00, i matsalen på Billströmska Folkhögskolan

Kvällens tema är integration och kvällens gäst är Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson. Integration, kvällens tema Motionsbehandling Val av våra ombud till distriktetskongressen. Tjörns nomineringar till uppdrag i partidistriktet Rapport om läget i kommunen. Övriga aktuella politiska frågor. Lite Jul inspirerad förtäring serveras från 18.30! Ta gärna med dig någon ny medlem till detta möte! Välkomna! Vi…

Läs mer
facebook Twitter Email