Kallelse till medlemsmöte

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 20 oktober klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är jämlikhet Vi skall diskutera Jämlikhetskommissionens rapport och förslag som kom tidigare i höst. På programmet: Siv Ogeman inleder och pratar om “Vinnande team!” Rosalie Sanyang kommer inleda lite kort om helheten- bakgrunden- lite historia och sammanhangen som hjälp för vår inre jämlikhetskompass. Vi delar in oss i samtalsgrupper och diskuterar de konkreta…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 22 september klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är psykiska hälsan bland unga. Inbjuden gäst är Anna Orvefors från Tjörns kommun som kommer att berätta om läget och vad kommunen har att erbjuda de unga. På programmet: Efter inledningen startar vi upp vår diskussion kring hur vår politik för de unga skall se ut framåt. Övriga aktuella politiska frågor. Kaffe serveras…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 25 augusti klockan 19.00, i Humlans lokaler

På vårt första möte efter sommaren har vi regionen och Corona som tema. Med oss har vi Janette Olsson, från Stenungsund och Bijan Zainali från Trollhättan, båda regionpolitiker som kommer till oss för att informera vad som hänt i VG-regionen och starta vår diskussion kring vår politik för VG-regionen framåt. På programmet: Diskussion kring vår…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 9 juni klockan 18.30, på Billströmska folkhögskolan

Kvällens tema är Miljöpolitik. Med oss har vi Melisa Nilsson, (S)-politiker i Stenungsunds kommun. Detta det sista mötet innan sommaren brukar vi kalla mötet utan dagordning. På programmet: Denna gång blir det på grund av Corona – tiderna ett litet annorlunda möte. Våra planer vid gott väder är att vara ute i folkhögskolans trädgård och…

Läs mer

Välkomna till S-kvinnors medlemsmöte!

Fredagen den 12 juni klockan 17.00, i Humlans lokaler

Det är mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma!  Om du av någon anledning inte kan eller vill träffas i lokalen men ändå vill delta på medlemsmötet går det att delta via…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte! (årsmöte)

Tisdagen den 24 mars klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens gäst som företräder vårt partidistrikt är Anton Cesar från Alingsås arbetarkommun. Han kommer att ha med sig en hälsning från partidistriktet till oss och inleda en diskussion om aktuella politiska frågor. Kvällens tema är årsmöte. På programmet: Anton Cesar leder en diskussion om aktuella politiska frågor. Sedvanliga punkter som val till uppdrag inom arbetarekommunen…

Läs mer
facebook Twitter Email