Bolag fram till stämmorna 2019 och Kommunalförbund

Här nedan presenteras våra företrädare i bolag och kommunalförbund:
Tjörns förvaltningsbolag
Benny Andersson, 2:e vice ordförande
Jeanette Lagervall, ersättare
Rigmor Friis, ersättare

Tjörns Hamnar AB
Mona-Lisa Dahlberg, 2:e vice ordförande
Jan Berndtsson, ledamot
Hans Strandberg, ersättare
Klaes Lundin Eide, ersättare

Tjörns Bostads AB
Leif Göbel, 2:e vice ordförande
Rigmor Friis, ledamot
Lars Lundin, ersättare
Mats Simonsson, ersättare

Tjörns Måltids AB
Björn Sporrong, 2:e vice ordförande
Svante Karlsson, ersättare

Soltak AB
Benny Andersson, ersättare

Södra Bohusländs Räddningsförbund (SBRF) 2019 – 2022
Räddningstjänst Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet
Direktionen

Rikard Larsson, ledamot

Uppdrag inom Göetborgsregionens Kommunalförbund (GR)
Regionsfullmäktige
Benny Andersson, ledamot
Vakant, ersättare

Förbundsstyrelsen
Benny Andersson, adjungerad

Styrgruppen arbetsmarknad
Benny Halldin, ledamot

Styrgrupp miljö och samhällsbyggnad
Benny Andersson, ledamot

Renova AB/Renova Miljö AB
Claes Jansson, ersättare

facebook Twitter Email