Bolag och Kommunalförbund

Här nedan presenteras våra företrädare i bolag och kommunalförbund:
Tjörns förvaltningsbolag
Rosalie Sanyang, 2:e vice ordförande
Benny Andersson, ersättare
Benny Halldin, ersättare

Tjörns Hamnar AB
Mona-Lisa Dahlberg, ersättare
Klaes Eide Lundin, ersättare

Tjörns Bostads AB
Rikard Larsson, 2:e vice ordförande
Jan Berndtsson ledamot
Lars Lundin, ersättare

Tjörns Måltids AB
Ingen representation

Soltak AB
Rosalie Sanyang, ersättare

Södra Bohusländs Räddningsförbund (SBRF)
Räddningstjänst Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet
Direktionen
Rikard Larsson, ledamot

Uppdrag inom Göetborgsregionens Kommunalförbund (GR)
Regionsfullmäktige
Rosalie Sanyang, ledamot
Rikard Larsson, ersättare

Ägarrådet för Renova koncernen
Rosalie Sanyang, representant

facebook Twitter Email