Övriga förtroendeuppdrag

Här nedan presenteras de övriga förtroendeuppdragen som företrädares av Socialdemokrater från Tjörn:

Kommunens arvodesberedning:
Vår ledamot:
Benny Halldin,
vice ordförande

Kommunens godemän vid lantmäteriförrättningar:
Jan Berndtsson, tätort
Björn Sporrong, jordbruk och skogsbruk

Domstols nämndemän:
Stefan Wirtberg , Tingsrätten Uddevalla
Anette Gustafsson, Tingsrätten Uddevalla
Björn Sporrong, Tingsrätten Uddevalla
Rikard Larsson, Förvaltningsrätten Göteborg
Ludwig Andréasson, Förvaltningsrätten Göteborg
Birgitta Bengtsson, Förvaltningsrätten Göteborg

Huvudmän i Tjörns Sparbank
Anders Forsman
Anette Johannessen
Mats Simonsson
Barbro Leidzén
Jan Berndtsson
Tina Baudino

Representant i stiftelsen Lars Billströms donationsfond
Benny Andersson, ledamot
Barbro Leidzén, ersättare

Representanter i Tjörns Hembygdsförening
Gerhard Bernhardsson, ledamot
Mona Olausson, ersättare

Representanter i stiftelsen Hjälteby Samlingslokal
Björn Sporrong, ordinarie
Göran Hermansson , ersättare

Representant i Tjörns Ishall
Björn Sporrong, ledamot

Kommunstyrelserepresentant i Säbygården
Ludwig Andréasson, ersättare

Direktionen för Tolkförmedling Väst
Marieanne Berndtsson, ersättare

Kommunens valberedning
Anette Johannessen, ledamot
Göran Hermanson, ersättare

facebook Twitter Email