Övriga förtroendeuppdrag

Här nedan presenteras de övriga förtroendeuppdragen som företrädares av Socialdemokrater från Tjörn:

Kommunens arvodesberedning:
Benny Halldin, vice ordförande

Kommunivest Ekonomisk Förening:
Benny Halldin

Kommunens godemän vid lantmäteriförrättningar:
Jan Berndtsson
Björn Sporrong
John Sporrong

Domstols nämndemän:
Stefan Wirtberg , Tingsrätten Uddevalla
Anette Gustafsson, Tingsrätten Uddevalla
Björn Sporrong, Tingsrätten Uddevalla
Rikard Larsson, Förvaltningsrätten Göteborg
Ludwig Andréasson, Förvaltningsrätten Göteborg
Birgitta Bengtsson, Förvaltningsrätten Göteborg

Huvudmän i Tjörns Sparbank
Anette Johannessen
Anders Forsman
Barbro Leidzén
Kent Jansson

Representant i stiftelsen Lars Billstöm donationsfond
Benny Andersson, ersättare

Representanter i Tjörns Hembygdsförening
Gerhard Bernhardsson, ordinarie
Mona Olausson, ersättare

Representanter i stiftelsen Hjälteby Samlingslokal
Björn Sporrong, ordinarie
Eskil Andreasson, ersättare

Representant i Tjörns Ishall
Björn Sporrong, ordinarie

Kommunstyrelserepresentant i Säbygården
Rosalie Sanyang, ersättare

Kommunens valberedning
Benny Andersson, ordinarie
Rosalie Sanyang, ordinarie
John Sporrong, ersättare
Christy Whiddon, ersättare

facebook Twitter Email