Övriga förtroendeuppdrag

Här nedan presenteras de övriga förtroendeuppdragen som företrädares av Socialdemokrater från Tjörn:

Kommunens arvodesberedning:
Benny Halldin, vice ordförande

Kommunivest Ekonomisk Förening:
Benny Halldin

Kommunens godemän vid lantmäteriförrättningar:
Jan Berndtsson
Björn Sporrong
Bert-Inge Nordberg

Domstols nämndemän:
Stefan Wirtberg , Tingsrätten Uddevalla
Anette Gustafsson, Tingsrätten Uddevalla
Björn Sporrong, Tingsrätten Uddevalla
Rikard Larsson, Förvaltningsrätten Göteborg
Ludwig Andréasson, Förvaltningsrätten Göteborg
Birgitta Bengtsson, Förvaltningsrätten Göteborg

Huvudmän i Tjörns Sparbank
Anette Johannessen
Anders Forsman
Barbro Leidzén
Kent Jansson

Representant i stiftelsen Lars Billstöm donationsfond
Benny Andersson, ersättare

Representanter i Tjörns Hembygdsförening
Gerhard Bernhardsson, ordinarie
Mona Olausson, ersättare

Representanter i stiftelsen Hjälteby Samlingslokal
Björn Sporrong, ordinarie
Eskil Andreasson, ersättare

Representant i Tjörns Ishall
Björn Sporrong, ordinarie

Kommunstyrelserepresentant i Säbygården
Rosalie Sanyang, ersättare

Kommunens valberedning
Benny Andersson, ordinarie
Rosalie Sanyang, ordinarie
Anette Johannesson, ersättare
Göran Hermanson, ersättare

Styrelsen för Renova AB och Renova Miljö AB
Rikard Larsson, ersättare

facebook Twitter Email