Övriga förtroendeuppdrag

Här nedan presenteras våra företrädare med övriga förtroendeuppdrag:
Kommunens arvodesberedning:
Benny Halldin, vice ordförande

Kommunivest Ekonomisk Förening:
Benny Halldin

Kommunens godemän vid lantmäteriförrättningar:
Jan Berndtsson
Björn Sporrong
John Sporrong

Nämndemän fram tills nytt beslut kommer under 2019:
Anette Gustafsson, Tingsrätten
Björn Sporrong, Tingsrätten
Christer Tegemo, Tingsrätten
Anette Johannessen, Länsrätten
Barbro Leidzén, Länsrätten
Rikard Larsson, Länsrätten

Huvudmän i Tjörns Sparbank
Anette Johannessen
Anders Forsman
Barbro Leidzén
Kent Jansson

Representant i stiftelsen Lars Billstöm donationsfond
Benny Andersson, ersättare

Representanter i Tjörns Hembygdsförening
Gerhard Bernhardsson, ordinarie
Mona Olausson, ersättare

Representanter i stiftelsen Hjälteby Samlingslokal
Björn Sporrong, ordinarie
Eskil Andreasson, ersättare

Representant i Tjörns Ishall
Björn Sporrong, ordinarie

Kommunstyrelserepresentant i Säbygården
Rosalie Sanyang, ersättare

Kommunens valberedning
Benny Andersson, ordinarie
Rosalie Sanyang, ordinarie
John Sporrong, ersättare
Christy Whiddon, ersättare

facebook Twitter Email