Tankar från ordförande

Ordförande har ordet

Även i år blev det ett annorlunda 1 majfirande, med tal på webben samt många kreativa inspel på sociala medier. Det är mycket som vi fått lära oss under den här långdragna pandemin och man ser hur anpassningsbara vi kan vara. Den digitala utvecklingen har tagit jättekliv, våra möten, studiecirklar och övriga aktiviteter har inte…

Läs mer

Ordförande har ordet

Nu har det gått några veckor sedan jag fick förtroendet att ta över ordförande-skapet för Socialdemokraterna Tjörn och jag vill tacka alla som gratulerat och lyckönskat mig. Som ny på posten är det mycket att sätta sig in i. Det har varit möten med partidistriktet där jag fått en genomgång av viktiga saker att hålla…

Läs mer

Ordförande har ordet

Detta är det sista Ordförande ordet som jag författar. Efter 8 år känns det lagom för mig att lämna över till nya krafter. Jag vill passa på att tacka för det förtroende jag fått av er medlemmar att under de senaste åren leda Tjörns Arbetarekommun. Det har varit mycket roligt och utvecklande att få arbeta…

Läs mer

Ordförande har ordet

Den minnesgode Socialdemokraten kommer säkert ihåg att vi förlorade budgetomröstningen för Tjörns kommun senast med minsta möjliga marginal. Med röstsiffrorna 20 mot 21 förlorade vårt alternativ på kommunfullmäktigemötet den 11 juni 2020. Sedan dess har mycket hänt inom kommunpolitiken på Tjörn. Såväl (MP) som (KD) har officiellt lämnat den styrande grupperingen. (SD) vars 4 röster…

Läs mer

Ordförande har ordet

Den 6 januari 2021 kommer för alltid att skriva in sig i historieböckerna. Ingen hade väl på allvar trott att en grupp människor skulle kunna störa den demokratiska processen i USAs riksdagsbyggnad Kapitolium. Att denna grupp inspirerades och till och med påhejades av USAs president Donald Trump visar tydligt hur skör en öppen demokrati är…

Läs mer

Ordförande har ordet

2020 blev på många sätt ett annorlunda år. När jag skriver detta har Corona- pandemin återigen tagit Europa och inte minst Sverige i ett järngrepp.Även om det finns ljuspunkter som goda resultat på vacciner som nu testas och i södra Europa finns en nedåtgående trend på antal smittade så är pandemin än långt ifrån över.På…

Läs mer
facebook Twitter Email