Tankar från ordförande

Ordförande har ordet

Den styrande minoritetens politik visar sig allt mer skadlig för Tjörns kommun. Besparingarna inom skolan har visat sig mer och mer destruktiv allt eftersom terminen gått. Tyvärr kommer inte 2020 att bli bättre om den beslutade budgeten skall genomföras. När Tjörns kommun brottas med stora problem så väljer den politiska kommunledningen att diskutera om visa…

Läs mer

En av demokratins bärande principer …..

En av demokratins bärande principer kan sammanfattas med orden ”Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det.” I Tjörns kommun kränks tyvärr dessa principer regelmässigt. Nu senaste på kommunfullmäktiges möte vägrades Gert Kjellberg att ställa två motioner. Gun Alexandersson-Malm (L) och…

Läs mer

Ordförande har ordet

Den senaste tiden har det gjorts polisanmälningar mot vår kommunfullmäktigeledamot Christy Whiddon. Att man nu ger sig på Christy är inte så konstigt. Christy en av de som tydligast lyckats visa på felaktigheterna, ja även de rena oärligheterna och direkta lögner i argumentationen för den grönblåa budgeten. I det ljuset är det inte konstigt att…

Läs mer

Ordförande har ordet

Som ni säkert redan vet förlorade vi omröstningen om Tjörns budget för 2020 på fullmäktigemötet den 23 september. Det är lätt att se dystert på framtiden för Tjörns skolor. Nedskärningar som drabbat skolorna under denna höst-terminen kommer att permanentas och ramarna för 2021 och 2022 täcker inte ens de blygsammaste kostnadsuppräkningarna. Men vi ger inte…

Läs mer

Ordförande har ordet

Jag hade hoppats på att jag så här i början på september kunde berätta hur Tjörns budget kommer se ut för 2020 och inte minst då vilka resurser som skolan skall få de kommande åren men i skrivandets stund är läget i kommunfullmäktige minst sagt oklart. Kanske vet vi mer om vad som gäller efter…

Läs mer

Ordförande har ordet

Vad händer på Tjörn egentligen? Jag hoppas alla har haft en skön och vilsam sommar. Även om hösten inte riktigt börjat än är hög tid att börja det politiska arbetet. Alla som följt Lokaltidningens insändarsidor vet hur det stormar kring skolan på Tjörn. Budgetmötet har redan pågått rekord länge och nu startar snart det tredje…

Läs mer
facebook Twitter Email