Styrelse

Ordförande: Göran Hermansson

Kassör: Christer Olofsson

Sekreterare: Ludwig Andréasson

Ledamot: Emma Lennholm

Ledamot: Siv Ogeman

Ledamot: Anette Johannesen

Ledamot: Maud Hultberg

Ersättare: Benny Halldin

Ersättare: Rosalie Sanyang

Ersättare: Benny Andersson

Ersättare: Rikard Larsson

Ersättare: Peter Bäcklund

Ersättare: Bert-Inge Nordberg

Ersättare: Magnus Cleasson

Adjungerade till styrelsen:

Adjungerad: Jan-Evert Halldin

Adjungerad: Björn Sporrong

Adjungerad: Janette Olsson

Sidan är uppdaterad 2021-04-01

facebook Twitter Email