Styrelse verksamhetsåret 2019 -2020

Ordförande: Benny Halldin

Vice ordförande: Rosalie Sanyang

Kassör: Christer Olofsson

Sekreterare: Kenneth Lind

Ledamot:: Siv Ogeman

Ledamot: Jan Berndtsson

Ledamot: Maud Hultberg

Ersättare: John Sporrong

Ersättare: Rikard Larsson

Ersättare: Klas Lundin Eide

Ersättare: Linnea Sporrong

Ersättare: Bert-Inge Nordberg

Ersättare: Peter Bävklundn

Ersättare: Magnus Cleasson

Adjungerade till styrelsen:

Adjungerad: Benny Andersson, vår gruppledare i kommunstyrelsen

Adjungerad: Jan-Evert Halldin, pensionärsutskottets sammankallande

Adjungerad: Hans Strandberg vår representant i Västra Götalands Regionen

Adjungerad: Björn Sporrong, facklig-politiskt arbete

facebook Twitter Email