Styrelse

Ordförande: Benny Halldin

Vice ordförande: Rosalie Sanyang

Kassör: Christer Olofsson

Sekreterare: Kenneth Lind

Ledamot:: Siv Ogeman

Ledamot: Jan Berndtsson

Ledamot: Maud Hultberg

Ersättare: John Sporrong

Ersättare: Rikard Larsson

Ersättare: Klas Lundin Eide

Ersättare: Linnea Sporrong

Ersättare: Bert-Inge Nordberg

Ersättare: Peter Bävklundn

Ersättare: Magnus Cleasson

Adjungerade till styrelsen:

Adjungerad: Benny Andersson

Adjungerad: Jan-Evert Halldin

Adjungerad: Hans Strandberg

Adjungerad: Björn Sporrong

facebook Twitter Email