Seniorer-Akademi de Tjörn

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 18 maj klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr.

Denna gång hälsar vi välkommen till Johan Lönnroth, han är en diversearbetande åldring som varit vice partiordförande i Vänsterpartiet 1993 till 2003. Även om restriktionerna upphört finns pandemin kvar, därför är det viktigt att vi alla håller ett fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 4 maj klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr. Även om restriktionerna upphört finns pandemin kvar, därför är det viktigt att vi alla håller ett fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 20 april klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr.

Denna gång hälsar vi välkommen till Clas Dreijer Arkitekt utbildad på Chalmers, examen 1971. Varit med att driva ett kooperativt arkitektkontor sedan 1980. Nu pensionär men yrkesverksam på deltid. Även om restriktionerna upphört finns pandemin kvar, därför är det viktigt att vi alla håller ett fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 6 april klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr.

Denna gång hälsar vi välkommen till Göran Värmby som kommer att tala om miljö och energi. Göran Värmby, utbildad civilingenjör Chalmers, har jobbat med miljö- och energifrågor i ca 50 år.  Han har jobbat på länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksdepartementet, Miljödepartementet, konsult åt Göteborg m flera kommuner, miljöchef Göteborgs Stad, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg. Göran har…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 23 mars klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr.

Denna gång hälsar Akademi Tjörn välkommen till en föreläsning och samtal kring ”Äldre och alkohol”. Alkoholanvändningen ökar bland de äldre. Det är den enda åldersgruppen för vilka sjukhusinläggningar ökar. Vi gästas av Fredrik Spak, forskare och läkare, Fredrik talar om de äldre och alkohol. Fredrik är överläkare på beroendekliniken i Göteborg och docent i socialmedicin….

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 9 mars klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr.

Denna gång samtalar vi bland annat om Äldreomsorgen i allmänhet och Tjörns i synnerhet. Vill vi kan vi lämna ett samlat svar på Tjörns kommuns äldrestrategi som ska vara inlämnat i dagarna. Även om restriktionerna upphört finns pandemin kvar, därför är det viktigt att vi alla håller ett fysiskt avstånd till varandra när vi träffas…

Läs mer
facebook Twitter Email