Seniorer-Akademi de Tjörn

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Akademi de Tjörn har tagit upp sina sammanträden igen. Försiktigt och coronasäkrade. Välkommen till en pratstund över en kopp kaffe onsdagen den 28 oktober klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr. Denna gång är det extra viktigt att du anmäler ditt deltagande i förväg till jan-evert.halldin@telia.com. Detta för att vi bara har tillgång till en något mindre lokal…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Akademi de Tjörn tar upp sina sammanträden igen. Försiktigt och coronasäkrade. Välkommen till en pratstund över en kopp kaffe onsdagen den 14 okt klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr. Anmäl ditt deltagande i förväg till jan-evert.halldin@telia.com. Detta för att vi bättre ska kunna placera med visst säkerhetsavstånd.   Om situationen runt Corona pandemin inte försämras fortsätter…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer. Inställda träffar!

Vi hade planerat att fortsätta med våra träffar varannan onsdag fram till sommaruppehållet i juni, men på grund av Corona-Viruset känner vi oss nödgade att tillsvidare ställa in de planerade onsdagsaktiviteterna då de flesta av våra deltagare är seniorer som tillhör riskgruppen för Corona-Viruset. Vi kommer att meddela i god tid när vi kommer att återuppta…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen den 18 mars klockan 14.00. Vi träffas över en kopp kaffe men vi har avbokat vår föredragshållare Hans Tiderman då vi är osäker på hur många som kommer att delta, några har hört av sig om att de inte kommer. Däremot träffas vi som vill och kan och har en kaffestund ihop utan…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen den 18 mars klockan 14.00.  Vi träffas över en kopp kaffe och vi får besök av Tjörns sparbank VD Hans Tiderman, han kommer att informera om sparbanken och dess verksamhet.  I övrigt tar vi upp aktuella spörsmål väckta av de närvarande. Sedan fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen den 4 mars klockan 14.00.  Vi träffas över en kopp kaffe och vi får besök av representant från Tjörns bostadsbolag (TBAB), som berättar om bostadsbolagets planer och verksamhet. I övrigt tar vi upp aktuella spörsmål väckta av de närvarande. Sedan fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram…

Läs mer
facebook Twitter Email