Seniorer-Akademi de Tjörn

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer. Inställda träffar!

Vi hade planerat att fortsätta med våra träffar varannan onsdag fram till sommaruppehållet i juni, men på grund av Corona-Viruset känner vi oss nödgade att tillsvidare ställa in de planerade onsdagsaktiviteterna då de flesta av våra deltagare är seniorer som tillhör riskgruppen för Corona-Viruset. Vi kommer att meddela i god tid när vi kommer att återuppta…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen den 18 mars klockan 14.00. Vi träffas över en kopp kaffe men vi har avbokat vår föredragshållare Hans Tiderman då vi är osäker på hur många som kommer att delta, några har hört av sig om att de inte kommer. Däremot träffas vi som vill och kan och har en kaffestund ihop utan…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen den 18 mars klockan 14.00.  Vi träffas över en kopp kaffe och vi får besök av Tjörns sparbank VD Hans Tiderman, han kommer att informera om sparbanken och dess verksamhet.  I övrigt tar vi upp aktuella spörsmål väckta av de närvarande. Sedan fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen den 4 mars klockan 14.00.  Vi träffas över en kopp kaffe och vi får besök av representant från Tjörns bostadsbolag (TBAB), som berättar om bostadsbolagets planer och verksamhet. I övrigt tar vi upp aktuella spörsmål väckta av de närvarande. Sedan fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen 19 februari klockan 14.00. Vi träffas över en kopp kaffe och samtalar kring stort som smått, som händer i världen kring oss. Sedan fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 27 maj därefter gör vi ett uppehåll över sommaren. . Har du har frågor…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen 5 februari klockan 14.00.  Dagens ämne:Vi lyssnar och ser på partiordföranden och partisekreterarens TV-sändning till partimedlemmarna och samtalar om de utpekade viktiga områdena för (S): Tryggheten och välfärden, inklusive pensioner och brottsbekämpning. Snabbare integration En rättvis klimatomställning som också stärker svensk konkurrenskraft, ekonomi och arbetsmarknad. Sedan fortsätter vi med våra träffar varannan…

Läs mer
facebook Twitter Email