Seniorer-Akademi de Tjörn

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 20 oktober klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr.

Om situationen runt coronapandemin inte försämras fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00, fram till och med den 1 december därefter gör vi ett uppehåll över jul och nyår. Har du har frågor om vår verksamhet kan du kontakta Jan-Evert Halldin via e-post: jan-evert.halldin@telia.com Det är mycket viktigt att vi alla håller ett tryggt…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 6 oktober klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr. Om situationen runt coronapandemin inte försämras fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 1 december därefter gör vi ett uppehåll över jul och nyår. Har du har frågor…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 22 september klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr. Om situationen runt coronapandemin inte försämras fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 1 december därefter gör vi ett uppehåll över jul och nyår. Har du har frågor…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 8 september klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr. Om situationen runt coronapandemin inte försämras fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 1 december därefter gör vi ett uppehåll över jul och nyår. Har du har frågor…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Nu startar vi träffarna med seniora S:are i Akademi de Tjörn, vi träffas på onsdagen den 25 augusti klockan 14.00 i Humlan

Vi startar försiktigt och försöker vara så coronasäkrade som vi bara kan. Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 25 augusti klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr. Om situationen runt coronapandemin inte försämras fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 1 december därefter…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Akademi de Tjörn har tagit upp sina sammanträden igen. Försiktigt och coronasäkrade. Välkommen till en pratstund över en kopp kaffe onsdagen den 28 oktober klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr. Denna gång är det extra viktigt att du anmäler ditt deltagande i förväg till jan-evert.halldin@telia.com. Detta för att vi bara har tillgång till en något mindre lokal…

Läs mer
facebook Twitter Email