Kommunala nämnder

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Våra ledamöter:
Rikard Larsson, gruppledare och 2:e vice ordförande
Jan Berndtsson
Björn Sporrong
Stefan Wirtberg

Barn- och utbildningsnämnden
Våra ledamöter:
Maud Hultberg, gruppledare och 2:e vice ordförande
Peter Bäcklund
Vakant efter att Christy Whiddon flyttat från Tjörn

Våra ersättare:
Birgitta Bengtsson
Emma Lennholm
Christer Ekman

Kultur- och Fritidsnämnden
Våra ledamöter:
Bert-Inge Nordberg, gruppledare
Klaes Lundin Eide
Vakant efter att John Sporrong flyttat från Tjörn

Våra ersättare:
Vakant efter att Linnea Sporrong flyttat från Tjörn
Ludwig Andreasson

Socialnämnden
Våra ledamöter:
Anette Johannessen, gruppledare och 2:e vice ordförande
Annica Johansson
Barbro Leidzén
Björn Sporrong

Våra ersättare:
Gerhard Bernhardsson
Svante Karlsson

Valnämnd
Vår ledamot:
Rikard Larsson, gruppledare och vice ordförande

Vår ersättare:
Maud Hultberg

Arvodesberedning
Vår ledamot:
Benny Halldin, vice ordförande

Överförmyndarnämnd
Vår ersättare:
Göran Hermansson

Revision
Våra ledamöter:
Anders Forsman, ordförande
Mats Simonsson

facebook Twitter Email