Våra företrädare

På sidorna härunder hittar du våra Socialdemokratiska företrädare inom Tjörns kommun och dess hel/eller delägda bolag samt de kommunalförbund där Tjörns kommun ingår. Här finns även våra företrädare inom Västra Götalandsregionen och Svenska Kyrkan samt företrädare med en blandning av diverse övriga offentliga förtroendeuppdrag.

Namnen på våra gruppledare inom de olika kommunuppdragen är markerade med röd text och är länkade till respektive persons kommunofficiella e-postadress som i övrigt är uppbyggda på följande sätt: fornamn.efternamn@tjorn.se

facebook Twitter Email