Övriga politiska inlägg

SVERIGE I TOPP PÅ INTERNATIONELL LISTA!

Att ha ett gott rykte som nation kan vara avgörande på många sätt.  Och inte nödvändigtvis bara för att det stärker egot en smula. Hela samhället påverkas nämligen positivt. Ett lands rykte påverkar människor i var de väljer att etablera företag, bosätta sig eller åka på semester. Därför är höga placeringar på internationella rankingar väldigt…

Läs mer

Emma, om suicid genom hopp från broarna

I min roll som socionom och skolkurator så är jag van vid att ha ett preventivt perspektiv och arbetar mycket förebyggande i skolorna med elever på olika sätt. De senaste åren har psykisk ohälsa, framför allt bland unga, blivit en företeelse som ökar och som inte sällan tar sig uttryck i självskadebeteende och suicidförsök. Enligt…

Läs mer

Reflektion efter Tjörns budgetbeslut

Det har nu gått en vecka sedan det ödesdigra kommunfullmäktigemötet på Tjörn där SD, MP, V, C, M, L och KD röstade igenom sin budget. Jag har tänkt mycket på hur vi kan ha så olika syn på vad som behövs för att en kommun ska göra sitt bästa varje dag för sina medborgare. Från…

Läs mer

Tjörn får 5,4 miljoner kronor i budgeten för 2020 !

Det meddelade riksdagsledamot Aylin Fazelian när hon gästade Tjörns socialdemokrater på medlemsmötet den 24 sept. Och inte nog med det, under femårsperioden 2014-2019 har ytterligare 17 miljoner kronor funnit vägen via statens budget till Tjörns kommunkassa. Det är satsningar på välfärden som regeringen prioriterar i sin budget, framför skattesänkningar. Det är upp till Tjörns kommunpolitiker…

Läs mer

Frispark

Vänsterpartiet Tjörn är en liten men snabbt växande rörelse som tar sina beslut baserat på människans långsiktiga behov. Tillsammans vill de skapa ett jämlikare och rättvisare samhälle. Med tanke på våra små resurser har de valt att fokusera på fyra områden denna mandatperioden. Ja så går att läsa på deras hemsida. De fyra områden är…

Läs mer

Socialdemokraterna på Tjörn deltog på Skärhamns marknad lördagen den 27 juli

Denna gången var vi de enda parti som närvarade på marknaden. Vilket vi fick många uppskattningar för!

Läs mer
facebook Twitter Email