Övriga politiska inlägg

EU och FN

Europeiska unionen är i grund och botten ett projekt för fred och frihet. Men i verkligheten är det mer än så. Sverige som ett exportberoende land har de senaste 25 åren dragit nytta av handelsavtal, den inre marknaden och den fria rörligheten. Det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Socialdemokrater är en…

Läs mer

Migration, asyl – och flyktingpolitik

För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. Men det betyder inte att Sverige som enskilt land kan hjälpa alla människor på flykt. Sverige är det land i Europa som det senaste decenniet tagit emot flest asylsökande i förhållande till vår befolkning. Det finns dock en gräns för hur bra…

Läs mer

Antirasism och främlingsfientlighet

Socialdemokraterna har alltid värnat om alla människors lika värde, vi är ett antirasistiskt parti uti fingerspetsarna. I ett starkt samhälle ska det inte spela någon roll vilken hudfärg, etnicitet, kulturell tillhörighet eller religion du har, vi är alla lika. Socialdemokratin vet hur vi kan mota rasismen – vi har och kan leverera den politiken som värnar…

Läs mer

Pensioner

I ett Socialdemokratiskt välfärdssamhälle är det en självklarhet att de som varit med och byggt upp vårt land har rätt till trygghet under ålderdomen. Vi har ett mål och det är att den samlade pensionen på sikt ska vara 70 procent av slutlönen för vanliga arbetare. För att nå målet krävs tuffa förhandlingar i samtalen…

Läs mer

Demonstrera 1:a maj!

I år är 1:a maj annorlunda för arbetarrörelsen. Men demonstrera går att göra ändå. Digitalt (se tidigare nyhetsartikel här) men också aktivt: Sök medlemskap i socialdemokraterna! Har Du tänkt på hur samhället skulle sett ut om högern fått bestämma i politiken? 1900-1920 Vi demonstrerade för rätten att bilda fackförening, 8 timmars arbetsdag, och politisk demokrati!…

Läs mer

Anna Pella årets Folke Bernadotte stipendiat

Vi Socialdemokrater är glada att årets Folke Bernadottestipendiet tilldelades författarinnan och journalisten Anna Pella som skrivit barnböckerna ” Funkisfamiljen.” ”Hon får stipendiet för det arbete hon gör med att sprida kunskap om livsvillkoren för barn med funktionsnedsättning och deras familjer.” Folke Bernadottes stiftelse skriver ”Att Anna Pellas arbete där barns rätt att uttrycka sina tankar…

Läs mer
facebook Twitter Email