Övriga politiska inlägg

Folkhögskola och högskola

I Coronapandemins spår har många arbetsgivare och företag varit tvungna att varsla sina anställda, men tack var regeringens stödinsatser har många i stället blivit permitterade. Socialdemokraternas förhoppning är att många nu kommer välja att söka sig till en utbildning och satsa på personlig utveckling. För många som saknar en gymnasieexamen och därav inte är behörig…

Läs mer

Djurskydd, havsmiljö och kemikalier

För oss socialdemokrater har människors sociala och ekonomiska trygghet alltid stått i fokus. Men lika viktigt är det att våra djur och vår natur mår bra. Vi måste värna och stärka djurskyddslagen – en stark tillsyn, krav på märkning av katter, agera kraftfullt för att högre krav ställs både i Sverige och i EU. Precis…

Läs mer

HBTQ+ frågor och MR

Det är med facit i hand som vi kan konstatera att kampen för HBTQ+personers rättigheter drivits fram med stor framgång av socialdemokratin. Trots det blir inte alla människor behandlade med den respekten de har rätt till. I det Sverige vi vill bygga har ingen människa rätt att döma eller trampa på en annan för vem…

Läs mer

Skyddsombuden räddar liv

Varje vecka dör någon till följd av sitt arbete och var tredje dödsolycka i byggbranschen sker på arbetsplatser där skyddsombud inte har tillträde. I början av året la den socialdemokratiskt ledda regeringen fram ett förslag på riksdagens bord som handlar om en utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, vilket innebär att de skulle få möjlighet att…

Läs mer

EU och FN

Europeiska unionen är i grund och botten ett projekt för fred och frihet. Men i verkligheten är det mer än så. Sverige som ett exportberoende land har de senaste 25 åren dragit nytta av handelsavtal, den inre marknaden och den fria rörligheten. Det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Socialdemokrater är en…

Läs mer

Migration, asyl – och flyktingpolitik

För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. Men det betyder inte att Sverige som enskilt land kan hjälpa alla människor på flykt. Sverige är det land i Europa som det senaste decenniet tagit emot flest asylsökande i förhållande till vår befolkning. Det finns dock en gräns för hur bra…

Läs mer
facebook Twitter Email