Övriga politiska inlägg

Klimatpolitik

I många familjer under helgerna, har säkert vädret varit ett ämne för diskussion. Varför har det inte kommit någon snö och varför är det fortfarande så milt ute? Vissa glädjas över faktumet, andra bävar inför svaret och vissa bryr sig inte ens. Men det är ett faktum att vädret inte är som det var förut,…

Läs mer

Ett tryggt Sverige där alla är delaktiga

En grupp som sällan uppmärksammas är de människors som tillhör någon av de personkretsar som går under lagen om stöd och service. LSS och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning. Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt…

Läs mer

Det är era röster som räknas

Socialdemokraterna är, och har alltid varit, arbetarnas parti. Innebörden av detta är att vi vill ta tillvara på individens intressen genom vår politik. Vi vill att alla människor skall känna sig jämlika, rättvist behandlade och ha en känsla av att deras intressen blir tillvaratagna och deras röster blir hörda. Detta är en av anledningarna till…

Läs mer

Våga fråga

I år är en annorlunda jul för många. Många kan inte besöka släktingar som de brukar utan är isolerade i hemmet. Många har förlorat någon anhörig och kanske sina arbeten eller är oroliga för att göra det, och den psykiska ohälsan riskerar att öka. Den långa isoleringen har tärt på många som upplever ett ökat…

Läs mer

Gymnasieskolan och yrkesutbildningar

 Vi har under detta året sett hur samhället kraftsamlar och hur människor gjort solidariska uppoffringar för andra. En av de grupper som förtjänas att lyftas fram är eleverna, lärarna och all övrig personal inom den svenska gymnasieskolan. Medborgare i Sverige har många anledningar, att vara stolta över vår gymnasieskola – men likaså finns det brister…

Läs mer

Situationen i Belarus

Ingen kan ha undgått hur situationen i Belarus utvecklats de senaste månaderna efter presidentvalet. Den diktatorsliknande presidenten Aleksandr Lukasjenko styr med järnhand, oliktänkande fängslas, landets medier inskränks och landets medborgare torteras samt bevittnar övergrepp från polis och militär. Den politiska oppositionen som delvis består av vårt systerparti Belarus Social Democratic Party (BSDP) har dåliga förutsättningar…

Läs mer
facebook Twitter Email