Tack för visat intresse i Kållekärr!

Socialdemokraternas lyssnarmöte i Kållekärr mötte många frågor att ta sig an, både i samtal och inlämnade svar på förslagspapper som distribuerats i postlådor av partiaktiva.

Att fler kunde deltagit kan man som arrangör alltid önska, men från de som mött upp, eller lämnat skriftliga förslag fanns genomgående en omsorg och en vilja att utveckla Kållekärr.

Nedan redovisar vi några av förslagen som kommit fram och vi som aktiva socialdemokrater ska försöka få genomfört även om vi inte har en direkt möjlighet att genomföra dem.

Men att det behövs en allmän upprustning av miljön i Kållekärr ville de flesta, fastigheter som behöver upprustas, andra som behöver hyresgäster, ny lekplats, fritidsgård, bättre belysning bl.a. vid utegymmet, hundrastgård, kanske skyddsrum, föreningsaktiviteter med olika innehåll, alternativa tillfartsvägar för kommunal service, en mer inbjudande torgmiljö vid resecentrum, m.fl.

Tryggheten berördes också och det behövs mer av polisnärvaro och civilsamhället som tex nattvandrare.

En växande oro för äldreomsorgen anmäldes både rörande medarbetares arbetsmiljö, som kvaliteten som erbjuds när underbemanningen är konstant.

Dessa förslag och ett antal ytterligare kommer socialdemokraterna att ta sig an. Vi kommer också att redovisa hur det går att förverkliga dem.

Vi lovar att tillsammans med kållekärrsborna försöka göra Kållekärr till ett ännu trevligare samhälle att bo i !

Hälsar aktiva socialdemokrater i Kållekärrsområdet

facebook Twitter Email