Västra Götalandsregionen

Här nedan presenteras våra företrädare inom regionen:

Kollektivtrafiknämnden
Lena Palmén, ledamot

Stiftelsen Borgmästare Lars Billströms donation
Jan-Evert Halldin, ledamot

Etikprövningsmyndigheten, region Göteborg
Mona-lisa Dahlberg, ledamot

Västra hälso-sjukvårdsnämnden
Göran Hermansson, ersättare 

Janette Olsson

facebook Twitter Email