Västra Götalandsregionen

Här nedan presenteras våra företrädare inom regionen:
Regionfullmäktige
Hans Strandberg, ersättare

Kollektivtrafiknämnden
Hans Strandberg, ledamot

Stiftelsen Borgmästare Lars Billströms donation
Hans Strandberg, ledamot
Jan-Evert Halldin, ersättare

Etikprövningsmyndigheten, region Göteborg
Mona-lisa Dahlberg, ledamot

Västra hälso-sjukvårdsnämnden
Göran Hermansson, ersättare 

facebook Twitter Email