Västra Götalandsregionen

Här nedan presenteras våra företrädare inom regionen:

Kollektivtrafiknämnden
Lena Palmén, ledamot

Stiftelsen Borgmästare Lars Billströms donation
Jan-Evert Halldin, ledamot

Etikprövningsmyndigheten, region Göteborg
Mona-lisa Dahlberg, ledamot

Västra hälso-sjukvårdsnämnden
Göran Hermansson, ersättare 

Regionråd
Janette Olsson, adjungerad till styrelsen för Socialdemokraterna Tjörn

E-post: janette.olsson@vgregion.se
Mobil: 0702-21 28 01

Bostadsort: Stenungsund

  • Regionråd i opposition med övergripande ansvar för personalfrågor
  • Vice ordförande i personalutskottet
  • Vice ordförande i psykiatriberedningen
  • Ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen
  • Ledamot i regionfullmäktige
facebook Twitter Email