Sociala frågor

Ett tryggt Sverige där alla är delaktiga

En grupp som sällan uppmärksammas är de människors som tillhör någon av de personkretsar som går under lagen om stöd och service. LSS och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning. Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt…

Läs mer

Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort problem i Sverige och ett problem som måste upp på tal oftare. Varje år dödas tusentals flickor och kvinnor över hela världen i hederns namn. De dödas av sina närstående manliga släktningar för familjens heder ska återupprättas. De handlar om att flickor och kvinnor inte får bestämma över…

Läs mer

Rätten till trygg omsorg för de gamla!

I alla Tjörns jobbannonser för tjänster i äldreomsorgen står det krav på god färdighet i svenska språket eller liknande lydelse. Bra, för det behövs verkligen. Men det har inte krävts en genomgången undersköterskeutbildning. och det har hittills bara erbjudits deltidstjänster. För man har inte avsatt tillräckliga medel för att ha utbildad personal på heltidstjänster. Det…

Läs mer

Tjörns kommun måste agera och förstärka äldreomsorgen.

Socialdemokraterna och Björn på Tjörn vill att kommunen agerar för att förstärka äldreomsorgen. Tjörns kommun måste omedelbart genomföra ett paket med åtgärder för att stärka kommunens äldreomsorg (inkluderat våra äldreboende, hemtjänst och hemsjukvård). Socialdemokraterna och Björn på Tjörn föreslår därför följande åtgärder för att förstärka äldreomsorgen på Tjörn. Socialnämnden får ett extra anslag på minst 5…

Läs mer

Tjörns kommun förhalar stöd till Kvinnojouren!

Kvinnojouren i Stenungsund har sökt 35 000:- i stöd för sin mycket viktiga verksamhet för kvinnor och barn i utsatthet. Många av de 61 kvinnor och 69 barn som söker skydd hos jouren kommer från Tjörn. Trots detta kan inte Tjörns borgerliga politiker få fram dessa 35 000:-, som funnits ansökan om sedan början av…

Läs mer

Livbojen sjönk till botten, barnen akterseglade

Efter över 20 års samarbete mellan Tjörns kommun och Svenska kyrkan på Tjörn lämnade kommunen samarbetet med två mejlrader. Med politisk prestige och arrogans behandlades frågan av den borgerliga gruppen med ordförande Gun Alexandersson-Malm i spetsen. Det fanns aldrig utrymme att diskutera en fortsättning, då de borgerliga i socialnämnden tidigt hade bestämt sig. Två centerpartister…

Läs mer
facebook Twitter Email