Sociala frågor

Tjörns kommun måste agera och förstärka äldreomsorgen.

Socialdemokraterna och Björn på Tjörn vill att kommunen agerar för att förstärka äldreomsorgen. Tjörns kommun måste omedelbart genomföra ett paket med åtgärder för att stärka kommunens äldreomsorg (inkluderat våra äldreboende, hemtjänst och hemsjukvård). Socialdemokraterna och Björn på Tjörn föreslår därför följande åtgärder för att förstärka äldreomsorgen på Tjörn. Socialnämnden får ett extra anslag på minst 5…

Läs mer

Tjörns kommun förhalar stöd till Kvinnojouren!

Kvinnojouren i Stenungsund har sökt 35 000:- i stöd för sin mycket viktiga verksamhet för kvinnor och barn i utsatthet. Många av de 61 kvinnor och 69 barn som söker skydd hos jouren kommer från Tjörn. Trots detta kan inte Tjörns borgerliga politiker få fram dessa 35 000:-, som funnits ansökan om sedan början av…

Läs mer

Livbojen sjönk till botten, barnen akterseglade

Efter över 20 års samarbete mellan Tjörns kommun och Svenska kyrkan på Tjörn lämnade kommunen samarbetet med två mejlrader. Med politisk prestige och arrogans behandlades frågan av den borgerliga gruppen med ordförande Gun Alexandersson-Malm i spetsen. Det fanns aldrig utrymme att diskutera en fortsättning, då de borgerliga i socialnämnden tidigt hade bestämt sig. Två centerpartister…

Läs mer

Emma, om suicid genom hopp från broarna

I min roll som socionom och skolkurator så är jag van vid att ha ett preventivt perspektiv och arbetar mycket förebyggande i skolorna med elever på olika sätt. De senaste åren har psykisk ohälsa, framför allt bland unga, blivit en företeelse som ökar och som inte sällan tar sig uttryck i självskadebeteende och suicidförsök. Enligt…

Läs mer

Konfrontation istället för samarbete

Det är inte bara krontalen i de olika verksamheterna och budgetposterna, som skiljer oss politiska partier på Tjörn åt. Observera hur de styrande grönblå partierna och de två stödpartierna V och SD på Tjörn uttrycker sig.  De efterlyser regelbundet – en god ton – av oss i oppositionen! De är de, som har valt konflikt istället…

Läs mer

Kulturen behöver pengarna bättre…eller?

Läs här reservationen från socialdemokraterna till uppsägningen av fyra medarbetare inom området ”familjeteamets öppenvård”. När detaljbudget för 2019 togs av socialnämnden. Nu kunde en del tillstå från beslutande att det var ett felbeslut. Kanske hade man läst handlingarna i efterskott och fått kalla fötter när protesterna och konsekvenserna blivit kända hos bl.a. de som deltagit…

Läs mer
facebook Twitter Email