Sociala frågor

Fast omsorgskontakt

Ofta har människor med hemtjänst komplexa och sammansatta behov. Det innebär att de får kvalificerade insatser från såväl kommunal som regional hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det är ofta äldre personer över 65 år som har hemtjänst, men även yngre personer som till exempel fått en stroke kan vara i behov av hemtjänst. Många av…

Läs mer

Vinster i välfärden

2018 kom det fram siffror att det under ett år plockats ut 4,7 miljarder kronor från skola, vård och omsorg. Ett år. Under 2021 hade de fyra största skolkoncernerna tjänat 1,3 miljarder kronor på våra skattemedel. I hela Sverige motsvarar det 2 200 lärare som hade kunnat säkerställa ordning i klassrummen så fler barn kan…

Läs mer

Psykiska ohälsan en av vår tids största folkhälsoutmaningar

Den 7 september släpptes boken ”For a better day” som sammanställt berättelser från barn och unga som fått svara på frågan om sina upplevelser kring psykisk ohälsa och vad de behöver för att kunna känna hopp om en bättre framtid. Den psykiska ohälsan är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, men även för oss en…

Läs mer

Äldreomsorg

I välfärdsnationen Sverige kommer man i olika skeden i livet i kontakt med de olika förmåner välfärden ger. Det kan vara allt ifrån barnomsorg och skola, olika trygghetsförsäkringar, sjukvård, pensioner och omsorg på livets höst. Vi socialdemokrater anser dock att välfärdsnation Sverige måste kunna erbjuda äldre personer en bättre omsorg på livets höst. Det är på…

Läs mer

Föräldraskap kan vara utmanande

Att vara förälder är en fantastisk upplevelse men det kan också vara svårt. Genom ett barns liv kommer barnet men också dess föräldrar möta olika utmaningar och som förälder kan det vara svårt att veta hur man kan stötta sitt barn på bästa sätt. Dessutom är det många ensamstående föräldrar som saknar någon att bolla…

Läs mer

Heltid en rättighet och deltid en möjlighet

Heltidsresan är precis som namnet låter – en resa mot heltid. Det är därför av den anledningen beklämmande, men framför allt ledsamt att ta del av hur illa Tjörns kommun skött arbetet med att heltid skall vara en norm. Tjörns kommun har till skillnad från många andra kommuner kommit igång senare, men har av den…

Läs mer
facebook Twitter Email