Sociala frågor

Emma, om suicid genom hopp från broarna

I min roll som socionom och skolkurator så är jag van vid att ha ett preventivt perspektiv och arbetar mycket förebyggande i skolorna med elever på olika sätt. De senaste åren har psykisk ohälsa, framför allt bland unga, blivit en företeelse som ökar och som inte sällan tar sig uttryck i självskadebeteende och suicidförsök. Enligt…

Läs mer

Konfrontation istället för samarbete

Det är inte bara krontalen i de olika verksamheterna och budgetposterna, som skiljer oss politiska partier på Tjörn åt. Observera hur de styrande grönblå partierna och de två stödpartierna V och SD på Tjörn uttrycker sig.  De efterlyser regelbundet – en god ton – av oss i oppositionen! De är de, som har valt konflikt istället…

Läs mer

Kulturen behöver pengarna bättre…eller?

Läs här reservationen från socialdemokraterna till uppsägningen av fyra medarbetare inom området ”familjeteamets öppenvård”. När detaljbudget för 2019 togs av socialnämnden. Nu kunde en del tillstå från beslutande att det var ett felbeslut. Kanske hade man läst handlingarna i efterskott och fått kalla fötter när protesterna och konsekvenserna blivit kända hos bl.a. de som deltagit…

Läs mer

Nu sparkas 4 personer från den viktiga öppenvården på Tjörn!

Utan diskussion, utan en fråga, utan hänsyn till barnkonventionen, utan ett uns till konsekvensanalys, så bestämmer sig följande personer i Tjörns socialnämnd att sparka 4 viktiga tjänster i öppenvården. Dessa (makt)fullkomliga är Gun Alexandersson-Malm och Elisabeth Hansson (Liberalerna), Filip Gollungberg (Moderaterna) Rita Hallberg, Anne Gustavsson och Dan Gustavsson (Kristdemokraterna), Inga Olsson och Robert Bull (Centern)…

Läs mer

Vi investerar för en köfri vård

Vårdköerna är för långa. Trots att region och landsting ansvarar för sjukvården presenterar Socialdemokraterna nu förslag som både ska kapa vårdköer här och nu och som ska lägga grunden för en köfri vård på sikt. I vårt starka samhälle ska du inte behöva vänta en dag för länge på att få den vård du behöver,…

Läs mer

Fackligt-politiskt handslag på Tjörn:

”Kollektivavtal ska gälla vid offentliga upphandlingar”

Byggnads Väst och Socialdemokraterna på Tjörn är överens – målet är att kollektivavtal ska gälla vid alla offentliga upphandlingar. Det tar Byggnads Väst ordförande, Tomas Emanuelsson, och Benny Halldin, ordförande för Socialdemokraterna på Tjörn, i hand på. Inte sedan Miljonprogrammet på 60-talet har det byggts så mycket. Här på Tjörn byggs det bostäder i en fortsatt…

Läs mer
facebook Twitter Email