Sociala frågor

Föräldraskap kan vara utmanande

Att vara förälder är en fantastisk upplevelse men det kan också vara svårt. Genom ett barns liv kommer barnet men också dess föräldrar möta olika utmaningar och som förälder kan det vara svårt att veta hur man kan stötta sitt barn på bästa sätt. Dessutom är det många ensamstående föräldrar som saknar någon att bolla…

Läs mer

Heltid en rättighet och deltid en möjlighet

Heltidsresan är precis som namnet låter – en resa mot heltid. Det är därför av den anledningen beklämmande, men framför allt ledsamt att ta del av hur illa Tjörns kommun skött arbetet med att heltid skall vara en norm. Tjörns kommun har till skillnad från många andra kommuner kommit igång senare, men har av den…

Läs mer

Heltidsresan ingen möjlighet utan en rättighet.

Det sköljer en våg över landet som kallas Heltidsresan. Det är ett sätt att skapa en värdig anställning för i huvudsak alla kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Tanken är att de anställda ska kunna ha en lön som genererar en värdig pension samt sjukpenning och som går att försörja sig på i olika…

Läs mer

Ett tryggt Sverige där alla är delaktiga

En grupp som sällan uppmärksammas är de människors som tillhör någon av de personkretsar som går under lagen om stöd och service. LSS och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning. Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt…

Läs mer

Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort problem i Sverige och ett problem som måste upp på tal oftare. Varje år dödas tusentals flickor och kvinnor över hela världen i hederns namn. De dödas av sina närstående manliga släktningar för familjens heder ska återupprättas. De handlar om att flickor och kvinnor inte får bestämma över…

Läs mer

Rätten till trygg omsorg för de gamla!

I alla Tjörns jobbannonser för tjänster i äldreomsorgen står det krav på god färdighet i svenska språket eller liknande lydelse. Bra, för det behövs verkligen. Men det har inte krävts en genomgången undersköterskeutbildning. och det har hittills bara erbjudits deltidstjänster. För man har inte avsatt tillräckliga medel för att ha utbildad personal på heltidstjänster. Det…

Läs mer
facebook Twitter Email