Sociala frågor

Psykiska ohälsan en av vår tids största folkhälsoutmaningar

Den 7 september släpptes boken ”For a better day” som sammanställt berättelser från barn och unga som fått svara på frågan om sina upplevelser kring psykisk ohälsa och vad de behöver för att kunna känna hopp om en bättre framtid. Den psykiska ohälsan är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, men även för oss en…

Läs mer

Äldreomsorg

I välfärdsnationen Sverige kommer man i olika skeden i livet i kontakt med de olika förmåner välfärden ger. Det kan vara allt ifrån barnomsorg och skola, olika trygghetsförsäkringar, sjukvård, pensioner och omsorg på livets höst. Vi socialdemokrater anser dock att välfärdsnation Sverige måste kunna erbjuda äldre personer en bättre omsorg på livets höst. Det är på…

Läs mer

Föräldraskap kan vara utmanande

Att vara förälder är en fantastisk upplevelse men det kan också vara svårt. Genom ett barns liv kommer barnet men också dess föräldrar möta olika utmaningar och som förälder kan det vara svårt att veta hur man kan stötta sitt barn på bästa sätt. Dessutom är det många ensamstående föräldrar som saknar någon att bolla…

Läs mer

Heltid en rättighet och deltid en möjlighet

Heltidsresan är precis som namnet låter – en resa mot heltid. Det är därför av den anledningen beklämmande, men framför allt ledsamt att ta del av hur illa Tjörns kommun skött arbetet med att heltid skall vara en norm. Tjörns kommun har till skillnad från många andra kommuner kommit igång senare, men har av den…

Läs mer

Heltidsresan ingen möjlighet utan en rättighet.

Det sköljer en våg över landet som kallas Heltidsresan. Det är ett sätt att skapa en värdig anställning för i huvudsak alla kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Tanken är att de anställda ska kunna ha en lön som genererar en värdig pension samt sjukpenning och som går att försörja sig på i olika…

Läs mer

Ett tryggt Sverige där alla är delaktiga

En grupp som sällan uppmärksammas är de människors som tillhör någon av de personkretsar som går under lagen om stöd och service. LSS och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning. Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt…

Läs mer
facebook Twitter Email