Vinster i välfärden

2018 kom det fram siffror att det under ett år plockats ut 4,7 miljarder kronor från skola, vård och omsorg. Ett år. Under 2021 hade de fyra största skolkoncernerna tjänat 1,3 miljarder kronor på våra skattemedel.

I hela Sverige motsvarar det 2 200 lärare som hade kunnat säkerställa ordning i klassrummen så fler barn kan få lära sig mer. I vårt fall hade det handlat om tre nya lärartjänster eller varför inte mer resurser till elevhälsan, pengar till läromedel eller mer mindre klasser. Att skolan på Tjörn behöver mer resurser är ett faktum. 

Hos Sveriges befolkning finns det ett starkt motstånd mot obegränsade vinstuttag. I en mätning av undersökningsföretaget Novus från 2017 ville sju av tio svenskar se antingen ett vinstförbud eller ett vinsttak i välfärden. Och enligt en Sifo-mätning från 2021 var 8 av 10 svenskar emot vinstuttag i skolan. Bara sex procent ansåg att vinstuttag var bra. 

Men betyder det att man är emot föräldrars och elevers självklara rätt att välja skola om man vill stoppa vinstjakten i skolan? Självklart inte. De två intressena står inte något motsatsförhållande till varandra. Det finns fantastiska exempel på friskolor som inte drivs av vinst, utan av en annan pedagogisk inriktning eller ägas av en stiftelse, ideella organisationer eller föräldrakooperativ. Tjörns Montessoriskola i Långekärr är ett lysande exempel på detta.

Vad skolan och andra områden i välfärden behöver är investeringar och förstärkningar. Inte stora vinstuttag som drar pengar ur verksamheten. För oss socialdemokrater kommer människovärdet alltid vara viktigare än marknadsvärdet.

facebook Twitter Email