Barn/Utbildning

Vi nöjer oss inte med E – utan satsar på en skola värd ett A

Vi har tidigare påtalat vikten av en stark skola och hur förödande de nedskärningar som genomförts har varit, både gällande studieresultat, arbetsmiljö och trygghet på våra skolor. Vi skulle kunna summera det förenklat och kortfattat med att kommunens skolresultat har mycket sämre förutsättningar idag än för några år sedan. Ingen kan utan att försöka försköna…

Läs mer

Angående förslagen om ny skolstruktur på Tjörn

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och “Björn på Tjörn” står fast vid målet att Hela Tjörn ska leva och därmed vidhåller vi förslaget om ny skolstruktur enligt Inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige för ett år sedan. ÅK 4 – 9: 2 skol nav ett i Häggvall och ett i Bleket med fullskaliga idrottshallar och lokaler för skapande kulturverksamhet med scen, såväl för…

Läs mer

Utvecklingspotential för förskolan på Tjörn 2022

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Man ska också erbjuda omsorg och trygghet utifrån ett helhetsperspektiv. 2019-07-01 trädde en ny läroplan i kraft för förskolorna i vårt land. Man har uppdaterat texten i förhållande till lagstiftningen. Det är också en betoning på omsorg, lärande och utveckling. Förskolläraren har ansvar för undervisningen, det pedagogiska innehållet….

Läs mer

Behov av flexibla öppettider på förskola och fritidshem.

Det är viktigt att möta både barn och föräldrars behov av flexibla öppettider dag som natt på förskola och fritidshem. Behovet av flexibla tider för att lämna och hämta barnen på förskolan och fritidshem är stort bland de som jobbar skift eller pendlar till jobb i andra kommuner, t.ex. till Göteborg med kollektiv trafiken. Barn…

Läs mer

Öppen förskola på Tjörn

Socialdemokraterna och S-kvinnor vill ha en öppen förskola på Tjörn I ett socioekonomiskt välbeställt samhälle som Tjörn tycker vi att det  måste finnas utrymme för en satsning på de allra minsta. Alla som har en inkomst betalar skatt till utveckling av välfärden på ön. Då ska alla få ta del av den. Skatten ska inte…

Läs mer

Ambivalens i skolfrågan

Det är för oss socialdemokrater på Tjörn en hederssak att hålla sitt ord. Vad medborgare kräver av politiker, oavsett partifärg, är att vi skall hålla våra löften till väljarna och det gör vi genom att värna ordet demokrati – folkstyre. För socialdemokraterna på Tjörn är det en självklarhet att ansvar förutsätter ärlighet och att de…

Läs mer
facebook Twitter Email