Barn/Utbildning

Detta vill Socialdemokraterna då det gäller framtidens skolstruktur på Tjörn

Socialdemokraterna vill: Göra två skolnav, ett på Häggvallsskolan och ett på Bleketskolan för åk 4 – 9. Detta ger tillräckligt många elever för att kunna erbjuda allt det som läroplanen föreskriver för mellan och högstadiet. Göra skolorna i: Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr, Myggenäs och Fridas Hage till lågstadieskolor med följande: Förskoleklass – åk 3. Komplettering med…

Läs mer

Psykiska ohälsan en av vår tids största folkhälsoutmaningar

Den 7 september släpptes boken ”For a better day” som sammanställt berättelser från barn och unga som fått svara på frågan om sina upplevelser kring psykisk ohälsa och vad de behöver för att kunna känna hopp om en bättre framtid. Den psykiska ohälsan är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, men även för oss en…

Läs mer

Vi nöjer oss inte med E – utan satsar på en skola värd ett A

Vi har tidigare påtalat vikten av en stark skola och hur förödande de nedskärningar som genomförts har varit, både gällande studieresultat, arbetsmiljö och trygghet på våra skolor. Vi skulle kunna summera det förenklat och kortfattat med att kommunens skolresultat har mycket sämre förutsättningar idag än för några år sedan. Ingen kan utan att försöka försköna…

Läs mer

Angående förslagen om ny skolstruktur på Tjörn

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och “Björn på Tjörn” står fast vid målet att Hela Tjörn ska leva och därmed vidhåller vi förslaget om ny skolstruktur enligt Inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige för ett år sedan. ÅK 4 – 9: 2 skol nav ett i Häggvall och ett i Bleket med fullskaliga idrottshallar och lokaler för skapande kulturverksamhet med scen, såväl för…

Läs mer

Utvecklingspotential för förskolan på Tjörn 2022

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Man ska också erbjuda omsorg och trygghet utifrån ett helhetsperspektiv. 2019-07-01 trädde en ny läroplan i kraft för förskolorna i vårt land. Man har uppdaterat texten i förhållande till lagstiftningen. Det är också en betoning på omsorg, lärande och utveckling. Förskolläraren har ansvar för undervisningen, det pedagogiska innehållet….

Läs mer

Behov av flexibla öppettider på förskola och fritidshem.

Det är viktigt att möta både barn och föräldrars behov av flexibla öppettider dag som natt på förskola och fritidshem. Behovet av flexibla tider för att lämna och hämta barnen på förskolan och fritidshem är stort bland de som jobbar skift eller pendlar till jobb i andra kommuner, t.ex. till Göteborg med kollektiv trafiken. Barn…

Läs mer
facebook Twitter Email