Barn/Utbildning

Det handlar om mer än en prinsesstårta!

En känsla av sorg och att jag måste reagera infinner sig då jag läser och tar in medborgarnas reaktioner på Tjörns kommuns besparingar, i socialnämnden och i Barn och utbildningsnämnden. Media lyfter fram frågorna både från fackfolk och föräldrar. Vi politiker får inte bli fartblinda eller så maktgalna utan att vi kan stanna upp och…

Läs mer

Reservation angående antagandet av detaljbudget 2019 för Barn- och utbildningsnämnden.

Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Oberoende i Barn-och utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet att anta detaljbudget för 2019 som redovisar besparingar med en omfattning av 31 milj. Barn- och utbildningsnämnden har under en längre tid underfinansierats och har vid flera tillfällen begärt ramjustering hos Kommunfullmäktige. Orsakerna är flera men det viktigaste är att nämnden fått volymökning i…

Läs mer

Hur många hade röstat på L, M, KD, C, MP, SD eller V om de varit ärliga med att de ville minska pengarna till skolorna och säga upp lärare?

En viktig insändare av vår nye kommunfullmäktigeledamot Christy Whiddon: En budget som slår hårt mot skolan Debatt Den ”Grön-Blå minoritetens” budgetförslag 2019 har ett inriktningsmål att barnens kunskapsresultat på Tjörn ska bli högre än i andra kommuner i Sverige. Samtidigt har L och M och deras medarbetande partier (V, MP, C och KD) budgeterat 10…

Läs mer

Du skolaktivist före valet

Känn Dig blåst av Alliansen på Tjörn efter valet! Kommer Du ihåg vad en samlad Allians lovade före valet? Jo, lägg ned den skolstrukturutredning de själva startade och behåll alla skolor och löftet var ytterligare att låta klass 6 lämna högstadierna. Käckt och lätt. Bra kanske du tyckte. Några dagar efter valet samlades kommunstyrelsen till…

Läs mer

Angående Skolutredningen

Har socialdemokraterna ändrat sig i skolfrågan?

Socialdemokraterna på Tjörn ser med oro på vilket oansvarigt sätt skolfrågor hanteras av den politiska majoriteten på Tjörn. Vi vill ha en utredning som tydligt belyser vilka utmaningar Tjörns skolor står inför och vilka handlingsalternativ som finns. Ingångsvärden för (S) i en sådan ny utredning skall vara: 1. Elevernas möjligheter till förstklassiga skolresultat 2. En…

Läs mer

Skolan – ett skäl att välja bort borgerligheten!

Knappt två månader kvar till valdagen. Det finns många skäl att i höst välja bort en borgerlig politik, på Tjörn, i Sverige, men frågan är om inte utbildningspolitiken är ett av de främsta. Så varsågod, här får du några anledningar till att välja bort den samlade högerns skolpolitik. 1 Alliansen vill fortsatt att det ska…

Läs mer
facebook Twitter Email