Barn/Utbildning

Du är livsviktig!

Oavsett om du är förälder, mor- eller farförälder, om du arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn på annat sätt i din vardag så är du en viktig del i våra barns möjlighet att få en trygg uppväxt. Det är vi vuxna som lägger grunden genom att vara förebilder, genom att erbjuda stöd…

Läs mer

Tjörns skolor ska vara av världsklass

Förslag till framtidens skola på Tjörn, ska nu äntligen beslutas på Tjörns kommunfullmäktige den 11 juni 2020. Vi = socialdemokraterna och ”Björn på Tjörn” har lämnat in följandesynpunkter: Förslaget får inte vara en utgångspunkt och ursäkt för nya besparingar på resursfördelningen till skola och förskola. För att ge våra unga de bästa förutsättningar måste lokaler,…

Läs mer

Bristande rutiner kring särskolan är inget att vifta bort

I media har Skolinspektionens granskning av Tjörns skolor lyfts fram som en framgångssaga där man inom de flesta områden blev godkända, och både Martin Johansen (L) och Gunnemar Olsson (L) har enligt lokaltidningen uttryckt sig i positiva ordalag. Det man dock tonar ner är det extrema allvar i den kritik man fick angående mottagandet till…

Läs mer

Tjörn får 5,4 miljoner kronor i budgeten för 2020 !

Det meddelade riksdagsledamot Aylin Fazelian när hon gästade Tjörns socialdemokrater på medlemsmötet den 24 sept. Och inte nog med det, under femårsperioden 2014-2019 har ytterligare 17 miljoner kronor funnit vägen via statens budget till Tjörns kommunkassa. Det är satsningar på välfärden som regeringen prioriterar i sin budget, framför skattesänkningar. Det är upp till Tjörns kommunpolitiker…

Läs mer

Frispark

Vänsterpartiet Tjörn är en liten men snabbt växande rörelse som tar sina beslut baserat på människans långsiktiga behov. Tillsammans vill de skapa ett jämlikare och rättvisare samhälle. Med tanke på våra små resurser har de valt att fokusera på fyra områden denna mandatperioden. Ja så går att läsa på deras hemsida. De fyra områden är…

Läs mer

Rodovisning av fördelningen av kostnaderna för grundskoleverksamheten

Läs mer
facebook Twitter Email