Barn/Utbildning

Tjörn får 5,4 miljoner kronor i budgeten för 2020 !

Det meddelade riksdagsledamot Aylin Fazelian när hon gästade Tjörns socialdemokrater på medlemsmötet den 24 sept. Och inte nog med det, under femårsperioden 2014-2019 har ytterligare 17 miljoner kronor funnit vägen via statens budget till Tjörns kommunkassa. Det är satsningar på välfärden som regeringen prioriterar i sin budget, framför skattesänkningar. Det är upp till Tjörns kommunpolitiker…

Läs mer

Frispark

Vänsterpartiet Tjörn är en liten men snabbt växande rörelse som tar sina beslut baserat på människans långsiktiga behov. Tillsammans vill de skapa ett jämlikare och rättvisare samhälle. Med tanke på våra små resurser har de valt att fokusera på fyra områden denna mandatperioden. Ja så går att läsa på deras hemsida. De fyra områden är…

Läs mer

Rodovisning av fördelningen av kostnaderna för grundskoleverksamheten

Läs mer

Ungefär 70 personer motsvarande cirka 50 årsarbetare har försvunnit från skolorna på Tjörn

Svar på insändaren i Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust den 13 augusti 2019: Svar till Percy Carlsson angående den så kallade budgetstriden. 2015 införde Tjörns kommun målstyrning vilket innebär att fullmäktige beslutar om ett antal strategiska mål som sedan ska brytas ned till inriktningsmål som blir verksamhetsmål. Dessa ska förvaltningen förverkliga utifrån den budget verksamheten blir…

Läs mer

Konfrontation istället för samarbete

Det är inte bara krontalen i de olika verksamheterna och budgetposterna, som skiljer oss politiska partier på Tjörn åt. Observera hur de styrande grönblå partierna och de två stödpartierna V och SD på Tjörn uttrycker sig.  De efterlyser regelbundet – en god ton – av oss i oppositionen! De är de, som har valt konflikt istället…

Läs mer

Hellre specialutrusta skolorna

Svar på insändaren i Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust den 10 augusti 2019: ”Är Tjörn på väg att bli en kulturell ättestupa?” Frank Holvik (C) kallar 12 miljoner mindre till kultur- och fritids budgeten för en ättestupa för kulturen och menar att  allt som rör barns fritid kommer att försvinna. Men käre Frank Holvik, de resterande…

Läs mer
facebook Twitter Email