Barn/Utbildning

Medborgarlöfte för Tjörn 2021

Medborgarlöfte är årliga löften som tagits fram av kommun och polis i Stenungsund, Orust och Tjörn. Genom intervju med ca 2000 personer i kommunerna har det framgått att det är buskörning och droganvändning som skapar otrygghet hos kommuninvånarna. Polisen har lovat att under minst 15 tillfällen skapa riktade insatser mot droger och trafik i de…

Läs mer

Gymnasieskolan och yrkesutbildningar

 Vi har under detta året sett hur samhället kraftsamlar och hur människor gjort solidariska uppoffringar för andra. En av de grupper som förtjänas att lyftas fram är eleverna, lärarna och all övrig personal inom den svenska gymnasieskolan. Medborgare i Sverige har många anledningar, att vara stolta över vår gymnasieskola – men likaså finns det brister…

Läs mer

Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort problem i Sverige och ett problem som måste upp på tal oftare. Varje år dödas tusentals flickor och kvinnor över hela världen i hederns namn. De dödas av sina närstående manliga släktningar för familjens heder ska återupprättas. De handlar om att flickor och kvinnor inte får bestämma över…

Läs mer

Ingen annan vill dela med sig

Barn och Utbildningsförvaltningen har tillsammans med all personal slitit hårt med att få sin budget i balans de sista 4 åren. Ett riktigt stålbad har de gått igenom. En minskning med ca 50 årsarbetare. Ingen annan förvaltning vill dela med sig eller förändra sin verksamhet till fördel för Barn och Utbildningsförvaltningen. Efter att ha hört…

Läs mer

En skola för alla och elevassistentens roll

I och med införandet av 1980 års läroplan så myntades begreppet En skola för alla, som gav uttryck för en politisk vision där den obligatoriska skolan skall välkomna alla barn och ungdomar och där utbildningen är anpassad efter individuella behov. I praktiken innebar det att barn med särskilda behov skulle integreras i den ordinarie verksamhet…

Läs mer

De långsiktiga vinsterna av en resursstark skola

Sedan 1980-talet har psykiska och somatiska besvär ökat bland skolbarn i Sverige, och bland annat studier gjorda av WHO visar att tonårsflickor i Sverige har den sämsta psykiska hälsan jämfört med Europa i övrigt. I en rapport från Skolinspektionen 2015 framgår tydligt sambandet mellan god hälsa och förutsättningar för lärande hos den enskilde eleven. Omvänt…

Läs mer
facebook Twitter Email