Barn/Utbildning

En likvärdig skola

En av anledningarna till att Socialdemokraterna behöver bli i styrande majoritet på Tjörn och fatta ett snabbt beslut om skolstrukturen är för att det skall kunna skapas en likvärdig skola i hela kommunen. Som det ser ut nu så går årskurs 6 kvar på Skärhamns skola medan andra delar av Tjörn har elever som får…

Läs mer

Alla skall känna tillhörighet

Särskolan, och träningsskolan, är till för de elever som av olika anledningar inte har möjligheten att tillgodogöra sig ordinarie skolas kursplan. Ordet i sig – särskola – är inte bra då det signalerar något som existerar vid sidan av, något avvikande, då det egentligen borde ses som enbart en annan skolform. De barn som tillhör…

Läs mer

EN SKOLA I VÄRLDSKLASS

I en kartläggning från SVT framgår det att de fyra största skolkoncernerna i Sverige tillsammans tjänat drygt 1,3 miljarder kronor. Denna enorma summa pengar är våra gemensamma skattepengar som var tänkt att gå till eleverna, lärarna och elevhälsan som nu i stället blivit vinst för riskkapitalister. Så kan vi inte ha det. Vi socialdemokrater hade…

Läs mer

Idrott

Riksidrottsförbundets undersökning visar att det är brist på anläggningar för idrott i stora delar av Sverige. Något som dessutom tagits upp av lokala föreningar i vår kommun. Det är inte rimligt att träningar förläggs till sent på kvällen eller att föreningar tvingas säga nej till ungdomar som vill idrotta. Det här är något vi socialdemokrater…

Läs mer

Vinster i välfärden

2018 kom det fram siffror att det under ett år plockats ut 4,7 miljarder kronor från skola, vård och omsorg. Ett år. Under 2021 hade de fyra största skolkoncernerna tjänat 1,3 miljarder kronor på våra skattemedel. I hela Sverige motsvarar det 2 200 lärare som hade kunnat säkerställa ordning i klassrummen så fler barn kan…

Läs mer

Vi har ett kongressbeslut om en trygg förskola och barnomsorg i hela landet.

I slutet av året tog en enhällig socialdemokratisk kongress beslut om riktningen för att bygga en trygg förskola och barnomsorg i hela landet.  I början av 2020 var det över en halv miljon inskrivna barn i förskolan, vilket är över 200 000 fler än år 2000. Det är en stor ökning och trots det ökande antalet…

Läs mer
facebook Twitter Email