Barn/Utbildning

Kultur

Kulturen lyfts, i olika sammanhang, ofta fram som en av vår kommuns styrkor. Tyvärr ser vi att det goda arbetet för kulturen inte sker över allt. I skolans värld får den skapande kulturen inte samma förutsättningar som kulturen i Kulturskolan. Hur kommer det sig att en pedagog i skolan kan ha uppemot 29 elever och…

Läs mer

Svensk skola befinner sig i kris! Tjörns skolor likaså!

På Tjörn demonstrerar skolpersonal utanför kommunkontoret, andra platser på gator och torg. Skolans kris är uppenbar för alla utan liberal skolminister och majoriteten på Tjörn ledd av Gunnemar Olsson och hans talesperson Gert Kjellberg. Man kan inte klaga på deras pratsamhet, men inget händer. Bleket skolan står fortfarande och väntar på en omfattande renovering. Tidigare…

Läs mer

Majoritetens kvinnor i Tjörns kommunfullmäktige svek sina yngre medsystrar i högstadieskolorna

Man kan hedra kvinnodagen den 8 mars på olika sätt. Tjörns kommunfullmäktige hedrade dagen på sitt speciella sätt. För dagen ledd av en kvinnlig ordförande, liberalen Gun Alexandersson-Malm. Några dagar innan 8:e mars, hade frågan om gratis mensskydd till våra flickor, på högstadierna Bleket och Häggvall, varit uppe till beslut i Tjörns kommunfullmäktige. Beslutet blev…

Läs mer

Tjörns skolor har gått från toppen till botten i skolrankningen i Sverige

Varför har Tjörns skolor gått från toppen till botten i skolrankningen i Sverige? Svaret är enkelt! Vi har under flera år haft partier som styrt kommunen utan att vilja satsa på skolan. Moderater, centerpartister och liberaler bär huvudansvaret. Men på senare år har också Miljöpartiet, Tjörnpartiet, och Sverigedemokraterna sällat sig till skaran. Vi sa före…

Läs mer

En likvärdig skola

En av anledningarna till att Socialdemokraterna behöver bli i styrande majoritet på Tjörn och fatta ett snabbt beslut om skolstrukturen är för att det skall kunna skapas en likvärdig skola i hela kommunen. Som det ser ut nu så går årskurs 6 kvar på Skärhamns skola medan andra delar av Tjörn har elever som får…

Läs mer

Alla skall känna tillhörighet

Särskolan, och träningsskolan, är till för de elever som av olika anledningar inte har möjligheten att tillgodogöra sig ordinarie skolas kursplan. Ordet i sig – särskola – är inte bra då det signalerar något som existerar vid sidan av, något avvikande, då det egentligen borde ses som enbart en annan skolform. De barn som tillhör…

Läs mer
facebook Twitter Email