Barn/Utbildning

Vi har ett kongressbeslut om en trygg förskola och barnomsorg i hela landet.

I slutet av året tog en enhällig socialdemokratisk kongress beslut om riktningen för att bygga en trygg förskola och barnomsorg i hela landet.  I början av 2020 var det över en halv miljon inskrivna barn i förskolan, vilket är över 200 000 fler än år 2000. Det är en stor ökning och trots det ökande antalet…

Läs mer

”Hela Tjörn ska leva – året runt”

Socialdemokraterna Tjörn står fortfarande fast vid devisen och målet att ”Hela Tjörn ska leva – året runt” och därmed vidhåller vi förslaget om ny skolstruktur enligt det inriktningsbeslut som togs i kommunfullmäktige för mer än ett år sedan. Inriktningsbeslutet som i stort är detsamma som vårt förslag innebär följande: Socialdemokraterna Tjörn vill se två skolnav (åk. 4…

Läs mer

Detta vill Socialdemokraterna då det gäller framtidens skolstruktur på Tjörn

Socialdemokraterna vill: Göra två skolnav, ett på Häggvallsskolan och ett på Bleketskolan för åk 4 – 9. Detta ger tillräckligt många elever för att kunna erbjuda allt det som läroplanen föreskriver för mellan och högstadiet. Göra skolorna i: Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr, Myggenäs och Fridas Hage till lågstadieskolor med följande: Förskoleklass – åk 3. Komplettering med…

Läs mer

Psykiska ohälsan en av vår tids största folkhälsoutmaningar

Den 7 september släpptes boken ”For a better day” som sammanställt berättelser från barn och unga som fått svara på frågan om sina upplevelser kring psykisk ohälsa och vad de behöver för att kunna känna hopp om en bättre framtid. Den psykiska ohälsan är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, men även för oss en…

Läs mer

Vi nöjer oss inte med E – utan satsar på en skola värd ett A

Vi har tidigare påtalat vikten av en stark skola och hur förödande de nedskärningar som genomförts har varit, både gällande studieresultat, arbetsmiljö och trygghet på våra skolor. Vi skulle kunna summera det förenklat och kortfattat med att kommunens skolresultat har mycket sämre förutsättningar idag än för några år sedan. Ingen kan utan att försöka försköna…

Läs mer

Angående förslagen om ny skolstruktur på Tjörn

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och “Björn på Tjörn” står fast vid målet att Hela Tjörn ska leva och därmed vidhåller vi förslaget om ny skolstruktur enligt Inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige för ett år sedan. ÅK 4 – 9: 2 skol nav ett i Häggvall och ett i Bleket med fullskaliga idrottshallar och lokaler för skapande kulturverksamhet med scen, såväl för…

Läs mer
facebook Twitter Email