Kommunlednings frågor

Vad behöver Tjörns kommun för Budget 2023?

Sveriges ekonomiska läge är tufft och vi har i Stockholm fått en höger regering som vare sig bryr sig om miljö eller välfärd. Vi på Tjörn måste ändå göra vad som vi kan för att skydda och utveckla vår kommun. Vad Tjörn behöver är en kraftfull satsning för att bryta de skadliga besparingarna inom skolan….

Läs mer

Vi presenterar här vårt och KD:s förslag till kommunalt handlingsprogram och budget för 2022

Hela Tjörn ska leva, året runt. I en värld med stora klimatutmaningar vet vi att samarbete lokalt, regionalt, nationellt och globalt är nödvändigt för att vi ska kunna lämna över en värld till våra barn som vi är stolta över. Därför ändrar vi succesivt vår verksamhet och styrdokument (som den här budgeten) i en mer…

Läs mer

Skolutredningen på Tjörn i långbänk återigen

Den 4 november i år beslutade moderater, liberaler, centerpartister att rösta för Tjörnpartiets förslag att återremittera ärendet för vidare beredning. Återigen sätter minoritetmajoriteten käppar i hjulet för att få till stånd ett beslut om Tjörns framtida skolstruktur. Vill dessa partier att ärendet skall utredas vidare eftersom de inte lyckas få igenom sina egna förslag? Det…

Läs mer

Stopp för nya VA-höjningar!

Socialdemokraterna och gruppen ”Björn på Tjörn” har lämnat in en gemensam motion till kommunfullmäktige angående Vatten- och Avloppsverksamheten på Tjörn. I motionen framgår följande: VA-verksamheten har behov av ett antal stora investeringar. I kommunens antagna budget från 2020-06-11 finns en beräknad investeringsvolym på över 330 miljoner kronor upptagna för åren 2021-2025. Detta samtidigt som dagens…

Läs mer

Medborgarlöfte för Tjörn 2021

Medborgarlöfte är årliga löften som tagits fram av kommun och polis i Stenungsund, Orust och Tjörn. Genom intervju med ca 2000 personer i kommunerna har det framgått att det är buskörning och droganvändning som skapar otrygghet hos kommuninvånarna. Polisen har lovat att under minst 15 tillfällen skapa riktade insatser mot droger och trafik i de…

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn

På kommunfullmäktigemötet den 10 december beslöt Tjörns kommunfullmäktige att höja VA-taxan med 15 %. Tjörns kommun har redan en av de högsta VA-taxorna i landet och efter denna höjning är vi definitivt dyrast i Sverige inom VA-området. Man kan med fog fråga sig varför vi Socialdemokrater sa JA till denna taxehöjning? Svaret är enkelt hade…

Läs mer
facebook Twitter Email