Kommunlednings frågor

Stopp för nya VA-höjningar!

Socialdemokraterna och gruppen “Björn på Tjörn” har lämnat in en gemensam motion till kommunfullmäktige angående Vatten- och Avloppsverksamheten på Tjörn. I motionen framgår följande: VA-verksamheten har behov av ett antal stora investeringar. I kommunens antagna budget från 2020-06-11 finns en beräknad investeringsvolym på över 330 miljoner kronor upptagna för åren 2021-2025. Detta samtidigt som dagens…

Läs mer

Medborgarlöfte för Tjörn 2021

Medborgarlöfte är årliga löften som tagits fram av kommun och polis i Stenungsund, Orust och Tjörn. Genom intervju med ca 2000 personer i kommunerna har det framgått att det är buskörning och droganvändning som skapar otrygghet hos kommuninvånarna. Polisen har lovat att under minst 15 tillfällen skapa riktade insatser mot droger och trafik i de…

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn

På kommunfullmäktigemötet den 10 december beslöt Tjörns kommunfullmäktige att höja VA-taxan med 15 %. Tjörns kommun har redan en av de högsta VA-taxorna i landet och efter denna höjning är vi definitivt dyrast i Sverige inom VA-området. Man kan med fog fråga sig varför vi Socialdemokrater sa JA till denna taxehöjning? Svaret är enkelt hade…

Läs mer

Miljöpartiet och det politiska samtalsklimatet på Tjörn

Det börjar att bli något tröttsamt att ständigt höra från Miljöpartiet att socialdemokraterna använder härskarteknik och dålig samtalston. Tillsist blir det den självuppfyllande profetian. Det är kanske strategin! Att ett par incidenter (som inte ens verkställts av socialdemokrater utan var från ett samarbetsparti likaså ett av majoritetens partier) som numera är ett par år gamla…

Läs mer

Ann-Britt Svedberg får sluta som Tjörns kommunchef med omedelbar verkan

Jag skulle mycket hellre ha velat avpollettera de två kommunalråd som den blå-grön-svarta majoriteten valt, men det får jag överlåta åt kommuninnevånarna att göra i nästa val! Majoriteten valde från första stund efter valet, konfrontation istället för samarbete över blocken. De tog båda kommunalrådsposterna och alla 3 presidieposterna i kommunstyrelsen, så vi i oppositionen har…

Läs mer

Ökat bidrag till kommunerna, Tjörn lär få uppemot 40 miljoner

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen ökat bidragen till kommunerna rejält, Tjörn lär få uppemot 40 miljoner mer (vi har inte fått redovisningen i Tjörn ännu, en del gäller 2020 annat 2021, en del är stimulansbidrag annat är höjda reguljära bidrag) – så någon skattehöjning, som de styrande på Tjörn hade i beredskap att besluta…

Läs mer
facebook Twitter Email