Skolutredningen på Tjörn i långbänk återigen

Den 4 november i år beslutade moderater, liberaler, centerpartister att rösta för Tjörnpartiets förslag att återremittera ärendet för vidare beredning.

Återigen sätter minoritetmajoriteten käppar i hjulet för att få till stånd ett beslut om Tjörns framtida skolstruktur.
Vill dessa partier att ärendet skall utredas vidare eftersom de inte lyckas få igenom sina egna förslag? Det har pågått skolutredningar sedan 2015 och de olika förslagen behöver inte utredas mer.

Är detta ett sätt för M, L, C och Tp att försöka stoppa ett beslut så frågan blir ett beslut för nästa mandatperiod istället?

Där det kanske få till en annorlunda mandatfördelning i Kommunfullmäktige, så att de lyckas få en majoritet där som kan rösta igenom deras egna förslag?
Det är många frågor som behöver bli besvarade.

Det är otroligt fegt av minoritetmajoriteten att göra på detta sätta. Vad Tjörn behöver är modiga politiker som vågar ta tuffa beslut när det behövs.

Skolbeslutet är ett otroligt viktigt beslut för Tjörns elever, anställda och utveckling. Det är i grunden ett beslut som kommer att ha stor påverka långt framöver och det måste vi som politiker ha respekt för.

Det är inte ett lätt beslut och finns många viljor när beslutet är så omfattande som det är. Socialdemokraterna Tjörn är dock övertygande om att vi har det bästa för ögonen för såväl elever som personal när vi arbetar med att få igenom vårt förslag.

Det är som sagt inte ett enkelt beslut att fatta och det finns några utmaningar som vi från Socialdemokraterna Tjörn skulle vilja belysa:

Den första är den eventuella trafikproblematiken som kommer uppstå om kommunen väljer att bygga en storskola för de flesta elever på Tjörn i Häggvall
(F-9). Om man i dagsläget skall ta sig mot Myggenäs och vidare till Orust eller Stenungsund vid morgontrafiken möter man en mängd långsamtgående fordon (LGF), det vill säga mopeder och mopedbilar. Skulle alla 15 åringar och äldre som bor på Tjörn ta sig till Häggvall varje morgon skulle det förvärra trafiksituationen på Tjörn.

För det andra spelar det ingen roll vilket skolbeslut man tar – det kommer att kosta och kräva investeringar. Det är i grunden en god ekonomisk egenskap att ifrågasätta större utgifter och investeringar, men det är lätt hänt att man blir dumsnål som i det här fallet.

För det tredje ser vi det som problematiskt att man bakvägen försöker få in ett kulturhus i Skärhamn. Socialdemokraterna Tjörn är övertygade om att kulturen skall komma till barnen och inte tvärtom. Det är därför vi vill se två professionella scener och lokaler för kulturverksamheter på både Häggvall och Bleket. Det är även viktigt att vi får två fullskaliga hallar på våra två nav.

Tjörns kommun har i dag ett underskott på idrottshallar och detta kan vi åtgärda med vårt förslag. Inget barn skall behöva födas med turen att bo nära en fritidsaktivitet, ha de ekonomiska resurserna att ta sig dit eller föräldrar som kör. Möjligheten att nyttja kultur och idrott bör vara självklar oavsett klass. Därför blir det så bra om idrottshallen eller kulturlokalerna ligger i anslutning till skolan så eleverna efter skolstart enkelt och säkert kan ta sig dit.

För det fjärde är det enorm risk att det blir en stor utflyttning och ett stopp av inflyttning av barnfamiljer om småskolorna läggs ned i Kållekärr, Skärhamn, Rönnäng, Fridas Hage och Myggenäs. Vi kan inte som nuvarande styrning i kommunen ha en ambition att locka hit barnfamiljer och samtidigt föra en dålig skolpolitik samt besluta om en nedläggning av småskolorna. Det blir enbart kontraproduktivt.

För det femte har Tjörns kommun, precis som övriga kommuner i Sverige ett framtida behov att rekrytera utbildade lärare och pedagoger till våra verksamheter. Och det alla kommuner gör just nu är att delta i löneracet. En av de styrkor vi har i Tjörns kommun är att lärarna har relativt bra löner. Den utvecklingen får gärna försätta, men vi ser en större möjlighet att rekrytera fler lärare och pedagoger om vi kan erbjuda bra förutsättningar, vettiga scheman, tid i schemat för både planering och uppföljning, fler vuxna i skolan och mindre klasser. En stor resursfördelning kostar självklart en massa pengar, men det är pengar vi får igen på lång sikt genom friska lärare och pedagoger.

Vi som parti har sedan starten på skolutredningarna förespråkat samma förslag – år ut och år in. Vårt förslag har en stark förankring hos våra medlemmar. Den solklara övertygelsen att barnen är vår framtid och att vi därav måste investera i den. Det är detta; vår konsekventa hållning i fråga, den djupa förankringen hos våra medlemmar och övertygelsen att vårt förslag är det bästa för elever och anställda, som gör att vi med en trygghet och stolthet i ryggen fortsättningsvis kommer att driva på för vårt förslag om Tjörns framtida skolstruktur.

facebook Twitter Email