Regionfrågor

Tilläggsbudget 2024 för Västra Götalandsregionen

Förslag till justeringar av tidigare fastställd budgetUtgående från regionfullmäktiges fastställda budget från juni 2023 så föreslår vi ett antal förändringar som på de kommande sidorna. Även regionbidrag samt resultat- och balansräkning är justerade utifrån detta. Denna tilläggsbudget innehåller endast ekonomiska förändringar, inga ändringar är gjorda i mål, uppdrag eller fokusområden. Vi vill understryka vikten av…

Läs mer

Arbetande män och kvinnor får Sverige att gå runt – det är vi tacksamma för.

Under det senaste året har sjukvården varit den fråga som väljarna anser är det viktigaste politiska frågan. Det är inte så konstigt och för S har frågan alltid varit aktuell eftersom vårt parti utgår ifrån att när individen är som svagast måste samhället vara som starkast. Det är därför sjukvården alltid varit viktig för oss….

Läs mer

Tankar kring skolhälsovården i Västra Götaland

Vi vet idag att våra barn och ungdomar lever under en stor mental press. Denna press kommer både från familj, skolkamrater och samhälle. Vi vet att detta påverkar skolresultatet men inte minst deras goda liv, där livet skall vara en dans på rosor. Vi har idag ungdomar som skär sig, går i självmordstankar och då…

Läs mer

S PRIORITERAR PATIENTER OCH PERSONAL!

Den 1 december ska regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen besluta om budget för 2021 och plan för de kommande två åren efter det. För oss socialdemokrater har vården och dess personal högsta prioritet. Vi lägger därför över 1 miljard mera till sjukvården än vad det moderatledda grönblå regionstyret gör. För Göteborgs del handlar det om närmare…

Läs mer

Vårdpersonalen måste prioriteras i budget!

Vi socialdemokrater tycker att det är hög tid att Västra Götalandsregionen lever upp till sitt mål, att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Ska regionen klara av att ge människor den vård de behöver och har rätt till krävs att vi har tillräckligt med kvalificerad personal som kan och vill jobba i regionen. Då krävs det…

Läs mer

Socialdemokraterna ska ta krafttag för jämlik hälsa och jämlik vård!

Janette Olsson, nytt socialdemokratiskt regionråd, gästade Akademi de Tjörn onsdag eftermiddag och talade bl.a. om sjukvårdssituationen i regionen. -Trots att kristdemokraterna är med och styr både Stockholms- och Västragötalandsregionens sjukvård så fick KD utrymme att kritisera Socialdemokraterna för bl.a. ökade köer, så många väljare lurades tro att Socialdemokraterna bar ansvaret. Under den gångna mandatperioden har…

Läs mer
facebook Twitter Email