Svenska Kyrkan

Vid kyrkovalet den 19 september 2021 var det direktval till kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Tjörn för mandatperioden 2022-2025 och Socialdemokraterna Tjörn fick sju ordinarie mandat.

Kyrkofullmäktige Tjörns pastorat

Våra ledamöter:

Ann-Marie Broberg

Mikael Petersson

Gunilla Johansson

Gerhard Bernhardsson

Inger Bengtson

Mats Simonsson

Maria Johannesson

Våra ersättare:

Magnus Claesson

Tina Baudino

Björn Sporrong

Maud Hultberg

Kyrkorådet Tjörns pastorat 

ra ledamöter:

Ann-Marie Broberg, vice ordförande

Mikael Petersson

Vår ersättare:

Inger Bengtsson

Församlingsråd Klövedal

Vår ledamot:

Ann-Marie Broberg, vice ordförande

Våra ersättare:

Gerhard Bernhardsson

Mats Simonsson

Maud Hultberg

Magnus Claesson

Församlingsråd Rönnäng

Vi har inga ledamöter i detta församlingsråd

Församlingsråd Stenkyrka

Våra ledamöter:

Mikael Petersson, vice ordförande

Gunilla Johansson

Vår ersättare:

Tina Baudino

Församlingsråd Valla

Vår ledamot:

Inger Bengtsson, ordförande

Vår ersättare:
Björn Sporrong

facebook Twitter Email