Vår politik

På sidorna härunder hittar du beskrivningar av vår Socialdemokratiska politik inom olika områden.

Vi arbetar för rättvisa och jämlikhet för alla och vår vision för Tjörns kommun är:

HELA TJÖRN SKA LEVA, ÅRET RUNT!

facebook Twitter Email