Kyrkopolitik, Tjörns pastorat

Vi som är socialdemokrater och är engagerade i Svenska kyrkan vilar vårt engagemang dels på en religiös övertygelse kring Jesu Kristi lära, dels villigheten att på ett ansvarsfullt sätt förvalta och utveckla en kyrka som är relevant både i tradition och förnyelse.

För enskilda personer, hos oss som kandiderar för socialdemokraterna, kan balansen mellan dessa två delar skifta. Men gemensamt är att vi ställer upp för Svenska kyrkan!

Ansvaret för folkkyrkan ligger både hos de anställda och förtroendevalda. Tillsammans ska man verka så att kyrkan kan sprida det glada budskap som evangelium är.

Vi vill medverka till att

Vi ska ha en öppen och välkomnande folkkyrka:

  • Det innebär att alla ska känna sig välkomna, dörrar ska vara öppna, inte stängda.
  • Du är lika välkommen som sökande, tvivlande som troende. Barn- och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri och tonårens sökande ska inte hindras av påkostade konfirmationsundervisningar
  • Kyrka ska också vara enkel att nå. Tillgängligheten i ceremonier och annan verksamhet arrangerat av kyrkan uppmuntras. Därför blir också kyrkan och kyrkans lokaler en kulturell mötesplats där människors ideella verksamhet kan stimuleras och rum som vi människor kan växa och utvecklas i


En kyrka som står upp för alla människors lika värde:

  • Ett starkt socialt engagemang är en av Svenska kyrkans tydligaste kännetecken. Stödet för de mest utsatta i vårt samhälle måste fortsätta och rösten för medmänsklighet höras tydlig och klar. Därför måste också kyrkan finnas där människor är i behov av hjälp
  • Den svenska samhällsmodellen bygger på solidaritet och ett starkt folkrörelseengagemang. Där välfärden inte räcker till ska Svenska kyrkan i enlighet med evangeliet i handling också bidra till upprättelse och rättvisa,
  • Att göra kyrkan till ett föredöme i miljökampen är ett bra sätt att vårda skapelsen. Men det är också att säga ifrån när människovärdet kränks, att stå upp för HBTQ-personer, agera mot rasism och religionsförtryck, motarbeta alla former av diskriminering.


En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare:

  • Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare. Bara i Tjörns pastorat finns nästan 40 fast anställda medarbetare. Vi vill bidra till ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Alla anställda ska ha rätt till kompetensutvecklig som stärker både kyrkan och människan. Vi vill också utveckla ett jämställt ledarskap.
  • De varor och tjänster kyrkan köper in ska produceras med goda sociala villkor. Kollektivavtal i upphandlingar ska vara självklara, om inte detta alltid är tillämpligt ska beställningar göras där krav på goda sociala villkor tillämpas. Närproducerat och klimatsmart ska vara utgångspunkter i upphandlingar. En god arbetsmiljö i en natur som beaktar skapelsens förutsättningar är två sidor av samma mynt.
facebook Twitter Email