Vårt parti, på Tjörn

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP), eller Socialdemokraterna, är ett folkrörelseparti som är organiserat i arbetarekommuner runt om i landet. Oftast är en arbetarekommun lika med en kommun eller stad.

Tjörns arbetarekommun, eller ”Socialdemokraterna på Tjörn” bildades i Sibräcka på Tjörn den 18 januari 1916 och omfattar hela Tjörns kommun.

Så funkar vår organisation

Vad som gör oss speciella är att vi är en stor och bred organisation över hela landet.

Medlem

Som medlem är du grunden i vår organisation. Det är du som påverkar politiken genom att komma med politiska förslag och välja andra medlemmar till förtroendeuppdrag, eller själv bli vald. Du bestämmer själv hur pass aktiv du vill vara och hur du engagerar dig.

Föreningen

Inom Tjörns arbetarekommun finns inga Socialdemokratiska föreningar, vilket innebär att medlemmar hos oss är direktanslutna till arbetarekommunen.

Det vanligaste i andra arbetarekommuner är att den som blir medlem i Socialdemokraterna blir medlem i en Socialdemokratisk förening. Runt om i landet finns ca 2 500 föreningar. Vanligast är att man organiserar sig i en förening i bostadsområdet där man bor men det finns också många föreningar på olika arbetsplatser och med olika intresseinriktningar. Föreningens medlemmar väljer en egen styrelse och beslutar om sin verksamhet och vilka frågor de vill driva.

Arbetarekommunen

Det finns 290 arbetarekommuner i landet. I arbetarekommunerna samlas de direktanslutna medlemmarna och de som är medlemmar i olika föreningarna inom samma kommun för att bestämma bland annat om hur vi vill styra kommunens politik och vilka som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Arbetarekommunens medlemmar väljer även en styrelse som företräder Socialdemokraterna i hela kommunen.

Partidistrikten

Tjörns arbetarekommun ingår sedan den 1 januari 2017 i Göteborgsområdets Socialdemokratiska Partidistrikt som har sin partiexpedition på Västra Strandgatan 2 i Kungälv. Partidistriktet omfattar 11 kommuner runt Göteborg, det är Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

I övrig brukar arbetarekommuner samlas i ett partidistrikt som i de flesta fall omfattar ett län. De 26 partidistrikten har ansvar för politiken i landstinget/hela regionen. Partidistriktets medlemmar väljer en styrelse för hela distriktet och vilka kandidater inom distriktet som sedan är valbara vid allmänna val till att representera partiet i landsting/region och riksdag.

Kongressen

Kongressen är Socialdemokraternas högsta beslutande organ. Den består av 350 ombud som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de riktlinjer som Socialdemokraterna i kommun, landsting och riksdag sedan utvecklar förslag ifrån. Mellan kongresserna är det partistyrelsen (som väljs på kongressen) som beslutar i de viktigaste frågorna.

Våra sidoorganisationer

S-kvinnor, HBT-S, SSU, S-studenter samt Tro och Solidaritet är Socialdemokraternas sidoorganisationer. Här samlas socialdemokrater som vill stödja en viss fråga/ha en riktning i sitt engagemang och deras vänner.

facebook Twitter Email