Övriga partiuppdrag verksamhetsåret 2018 – 2019

Tjörns arbetarekommun
Fanbärare: Jan Berndtsson, Linnea Vargadottra och John Sporrong

Facklig-politiskt ansvarig: Jan Berndtsson

Informationsansvarig: Benny Halldin

Internationellt ansvarig: Rosalie Sanyang

Jämställdhetsansvarig: Siv Ogeman

Kulturombud: Bert-Inge Nordberg

Lokalansvariga: Christer Olofsson och Maud Hultberg

Medlemsansvariga: Christer Olofsson, Linnea Vargadottra, Benny Andersson och Maud Hultberg

Pensionärsutskottet, sammankallande: Jan-Evert Halldin

Studieansvarig: Kenneth Lind

Valberedning: Rikard Larsson, Rosalie Sanyang, John Sporrong, Maud Hultberg och Oscar Andersson

Revisorer: Anders Forsman, Torsten Gustafsson, Nils Lackfors

Revisorersättare: Christer Tegemo, John-Gunnar Ericsson, Helge Andersson

Gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige: from. 2017-11-14 Rikard Larsson

Göteborgsregionens Socialdemokratiska Partidistrikt (GOS)
Valberedningens sammankallande: Benny Andersson

Socialdemokraterna i Västsverige
Ersättare i representantskapet: Utgår under 2018.
Ersättare i representantskapet: Utgår under 2018.

ABF Sydvästra Götaland
Stämmoombud, ordinarie: Kenneth Lind
Stämmoombud, ersättare: Torsten Gustafsson

facebook Twitter Email