Övriga partiuppdrag

Tjörns arbetarekommun

Fanbärare: Rikard Larsson och Rosalie Sanyang

Facklig-politiskt ansvarig: Björn Sporrong

Informationsansvarig: Benny Halldin

Internationellt ansvarig: Ludwig Andréasson

Ungdomsansvarig: Ludwig Andréasson

Jämställdhetsansvarig: Maud Hultberg

Kulturombud: Kerstin Gunneröd

Lokalansvariga: Christer Olofsson, Maud Hultberg  och Jan-Evert Halldin

Medlemsansvariga: Christer Olofsson, Anette Johannessen, Benny Andersson och Emma Lennholm

Pensionärsutskottet, sammankallande: Jan-Evert Halldin

Studieansvarig: Benny Andersson

Valberedning: Maud Hultberg (sammankallande), Christer Olofsson, Anette Johannessen, Christer Ekman och Ludwig Andréasson

Revisorer: Anders Forsman, Barbro Leidzén och Torsten Gustafsson

Revisorsersättare: Mats Simonsson, Lena Palmén och Håkan Leidzén

Gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige: Göran Hermansson

Socialdemokraterna i Västsverige
Ledamot i representantskapet: Peter Bäcklund

ABF Sydvästra Götaland
Stämmoombud, ordinarie: Benny Andersson
Stämmoombud, ersättare: Marieanne Berndtsson

Sidan är uppdaterad 2023-04-07

facebook Twitter Email