Övriga partiuppdrag

Tjörns arbetarekommun
Fanbärare: Rikard Larsson och Rosalie Sanyang

Facklig-politiskt ansvarig: Göran Hermansson

Informationsansvarig: Benny Halldin

Internationellt ansvarig: Ludwig Andréasson

Ungdomsansvarig: Ludwig Andreasson

Jämställdhetsansvarig: Emma Lennholm

Kulturombud: Bert-Inge Nordberg

Lokalansvariga: Christer Olofsson, Anette Johannessen och Jan-Evert Halldin

Medlemsansvariga: Christer Olofsson, Maud Hultberg. Benny Andersson och Emma Lennholm

Pensionärsutskottet, sammankallande: Jan-Evert Halldin

Studieansvarig: Peter Bäcklund

Valberedning: Maud Hultberg (sammankallande), Rikard Larsson, Rosalie Sanyang, Benny Andersson och Christer Olofsson.

Revisorer: Anders Forsman, Annica Johansson, Torsten Gustafsson

Revisorersättare: Håkan Leidzén, Barbro Leidzén, Helge Andersson

Gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige: Rikard Larsson

Göteborgsregionens Socialdemokratiska Partidistrikt (GOS)
Valberedningens sammankallande: Benny Andersson

Socialdemokraterna i Västsverige
Ersättare i representantskapet: Benny Halldin
Ersättare i representantskapet: Rosalie Sanyang

ABF Sydvästra Götaland
Stämmoombud, ordinarie: Peter Bäcklund
Stämmoombud, ersättare: Rosalie Sanyang

Sidan är uppdaterad 2021-09-07

facebook Twitter Email