Övriga partiuppdrag

Tjörns arbetarekommun
Fanbärare: Rikard Larsson, Rosalie Sanyang, Linnea Sporrong och John Sporrong

Facklig-politiskt ansvarig: John Sporrong

Informationsansvarig: Benny Halldin

Internationellt ansvarig: Rosalie Sanyang

Jämställdhetsansvarig: Siv Ogeman

Kulturombud: Bert-Inge Nordberg

Lokalansvariga: Christer Olofsson och Jan-Evert Halldin

Medlemsansvariga: Christer Olofsson, Maud Hultberg. Benny Andersson och JohnSporrong

Pensionärsutskottet, sammankallande: Jan-Evert Halldin

Studieansvarig: Peter Bäcklund

Valberedning: Maud Hultberg (sammankallande), Rikard Larsson, Rosalie Sanyang, Barbro Leidsén och Christer Olofsson.

Revisorer: Anders Forsman, Torsten Gustafsson, Nils Lackfors

Revisorersättare: Christer Tegemo, Mona Olausson, Helge Andersson

Gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige: Rikard Larsson

Göteborgsregionens Socialdemokratiska Partidistrikt (GOS)
Valberedningens sammankallande: Benny Andersson

Socialdemokraterna i Västsverige
Ersättare i representantskapet: Utgår under 2019.
Ersättare i representantskapet: Utgår under 2019.

ABF Sydvästra Götaland
Stämmoombud, ordinarie: Peter Bäcklund
Stämmoombud, ersättare: Torsten Gustafsson

facebook Twitter Email