S-kvinnor

Uttalande från S-kvinnors kongress – En kärnvapenfri värld

S-kvinnor har länge arbetat för fred, nedrustning och en värld fri ifrån kärnvapen. Vi är besvikna att Socialdemokraterna, trots sin långa tradition och tidigare ställningstaganden i dessa frågor, nu i regeringsställning väljer att inte signera och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud. Pressmeddelande 2019-08-17 När frågan beslutades i FN för bara två år sedan, var Sverige…

Läs mer

Kom och prata med oss om EU-VALET

Söndagen den 12 Maj kl 14.30 – 16.30  finns vi vid båt föreningens klubbstuga i  Höviksnäs hamn, för samtal och go-fika! (Ta buss 5 till Höviksnäs, ändstationen och fortsätt gå några hundra meter, så ser Du oss på bryggan! )

Senast den 26 maj kan du rösta i valet till Europaparlamentet. S-kvinnor prioriterar frågor om Fred, Frihet och Feminism i EU-valet. Vårt mål är det jämlika och jämställda samhället för alla i hela Europa! Välkommen med dina funderingar! Rosalie Sanyang, ordf. Tjörns S-kvinnor, 073-7569687

Läs mer

Nedmontering av demokratin på Tjörn

En social hållbar utveckling kräver att man sätter transparens, delaktighet, justa spelregler och ansvarsutkrävande i främsta rummet. För oss socialdemokrater är det också viktigt att valresultat respekteras, när representanter ska utses i olika beslutande församlingar. Men, kommunalrådet Martin Johansen L driver aktivt en nedmontering av demokratin på Tjörn. Han struntar i reglementen som kommunen antagit….

Läs mer

S-kvinnor i Göteborgsområdet bjuder in till seminarium med temat EU-VALET 2019

Lördag 19 januari klockan 10.00-1500, Kulturhuset Fregatten i Stenungsund

Medverkande: Ann Hedh, EU-parlamentariker Anna har varit ledamot i EUparlamentet sedan 2004. Hon är bl a ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, ersättare i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Kl 09.30 Kaffe Kl 10-00-12.00 Anna Hedh Kl 12.00 Lunch Kl 13.00 – ca…

Läs mer

Summering av S-Kvinnors feministiska arbete 2014-2018

På valanalysen med S-kvinnor GOS 21/10-18  delade Aylin Fazelian ut denna lista på frågor som S-kvinnor drivit och som under mandatperioden har förverkligats eller är på gång att bli verklighet.  -En lista vi kan  vara stolt över- Men nu vässar vi oss för en ny mandatperiod och nya bedrifter! Den 25 november inbjuds alla medlemmar i s-kvinnor…

Läs mer

INBJUDAN TILL VALANALYS OCH EN SUMMERING AV S-KVINNORS FEMINISISTISKA ARBETE

Söndag 21 oktober 2018, klockan 14.00 - 16.30, Partidistriktets lokal, Västra Strandgatan 2 i Kungälv.

Aylin Fazelian, ny riksdagsledamot och ledamot I S-kvinnors förbundsstyrelse inleder med en summering av S-kvinnors feministiska arbete under den gångna mandatperioden och en valanalys. Därefter diskuterar vi våra utmaningar och ambitioner för jämställdheten och för den kommande mandatperioden. Vi diskuterar även klubbarnas situation och utmaningar och lägger därmed grunden för våra S-kvinnoklubbars verksamhetsplanering i distriktet….

Läs mer
facebook Twitter Email