S-kvinnor

Stoppa sabotaget av utredningen om Framtidens skola på Tjörn!

Liberalernas sabotage av utredningen om Framtidens skola på Tjörn, måste stoppas!

Vi kräver att barnens bästa sätts i första rummet när vi ska besluta om skolans framtid. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att vi ska ha två nav för mellan och högstadiet -ett på Häggvallsskolan och ett på Västra Tjörn. För oss socialdemokrater var det självklart att Västra navet skulle utvecklas utifrån Bleketskolan. Men majoriteten ville…

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte för S-kvinnor Tjörn

Lördagen den 14 augusti klockan 17.00, hemma hos Rosalie

På dagordningen: Mötets öppnande 17.00 11 september – deltagande? beställa material? Fortsatt arbete med Facebooks-sidan Bjuda in till temakväll kring NPF – öppet för alla? Valet i Gambia – Rosalie informerar Övriga frågor Mötets avslutande 19.00 Välkomna! Emma Lennholm, ordförande

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte för S-kvinnor Tjörn

Lördagen den 12 juni klockan 17.00, via Zoom.

På dagordningen: Arbete framåt: 1. Kampanj för nya medlemmar2. Komma igång med facebook-sidan3. Regelbundna medlemsmöten4. Andra idéer? Övriga frågor Detta medlemsmöte hålls på grund av den pågående pandemin enbart digitalt via ZOOM och du behöver inte anmäla dig i förväg, alla medlemmar som har lämnat oss sin e-postadress kommer ett tag före mötet att få en…

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte för S-kvinnor Tjörn

Lördagen den 15 maj klockan 17.00, via Zoom.

På dagordningen: Fortsatt samverkan angående äldreomsorgen.   Bjuda in skyddsombud från skola och elevhälsa för samtal?  Genomförd och planerad kartläggning, förebyggande arbete inom kommunen. Familjedag 11/9. Arbete framåt: Kampanj för nya medlemmar? Övriga frågor. Detta medlemsmöte hålls på grund av den pågående pandemin enbart digitalt via ZOOM och du behöver inte anmäla dig i förväg,…

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte med S-kvinnor

Söndagen den 27 september klockan 17.00, i Humlans lokaler eller via Zoom.

Förslag till dagordning Mötets öppnande 17.00 Fokusområde: Facklig samverkan och samverkan med skyddsombuden inom äldreomsorgen och övrig omsorg. Hur har sommaren varit? Nuläge? Samtal kring planering av samverkan framöver. Planering framåt: Bjuda in skyddsombud från skola och elevhälsa för samtal? Övriga frågor Mötet beräknas avslutas 19.00 Det är mycket viktigt att vi alla håller stort…

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte med S-kvinnor

Fredagen den 31 juli klockan 17.00, i Humlans lokaler eller via Zoom.

Förslag till dagordning Mötets öppnande Fokusområde: Facklig samverkan och samverkan med skyddsombuden inom äldreomsorgen. Samtal kring planering av samverkan framöver. Övriga frågor Mötet beräknas avslutas 18.30 Det är mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt…

Läs mer
facebook Twitter Email