S-kvinnor

Välkomna till medlemsmöte för S-kvinnor Tjörn

Lördagen den 12 juni klockan 17.00, via Zoom.

På dagordningen: Arbete framåt: 1. Kampanj för nya medlemmar2. Komma igång med facebook-sidan3. Regelbundna medlemsmöten4. Andra idéer? Övriga frågor Detta medlemsmöte hålls på grund av den pågående pandemin enbart digitalt via ZOOM och du behöver inte anmäla dig i förväg, alla medlemmar som har lämnat oss sin e-postadress kommer ett tag före mötet att få en…

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte för S-kvinnor Tjörn

Lördagen den 15 maj klockan 17.00, via Zoom.

På dagordningen: Fortsatt samverkan angående äldreomsorgen.   Bjuda in skyddsombud från skola och elevhälsa för samtal?  Genomförd och planerad kartläggning, förebyggande arbete inom kommunen. Familjedag 11/9. Arbete framåt: Kampanj för nya medlemmar? Övriga frågor. Detta medlemsmöte hålls på grund av den pågående pandemin enbart digitalt via ZOOM och du behöver inte anmäla dig i förväg,…

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte med S-kvinnor

Söndagen den 27 september klockan 17.00, i Humlans lokaler eller via Zoom.

Förslag till dagordning Mötets öppnande 17.00 Fokusområde: Facklig samverkan och samverkan med skyddsombuden inom äldreomsorgen och övrig omsorg. Hur har sommaren varit? Nuläge? Samtal kring planering av samverkan framöver. Planering framåt: Bjuda in skyddsombud från skola och elevhälsa för samtal? Övriga frågor Mötet beräknas avslutas 19.00 Det är mycket viktigt att vi alla håller stort…

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte med S-kvinnor

Fredagen den 31 juli klockan 17.00, i Humlans lokaler eller via Zoom.

Förslag till dagordning Mötets öppnande Fokusområde: Facklig samverkan och samverkan med skyddsombuden inom äldreomsorgen. Samtal kring planering av samverkan framöver. Övriga frågor Mötet beräknas avslutas 18.30 Det är mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt…

Läs mer

Granskning av könsfördelningen

En granskning av könsfördelningen gällande kvinnlig representation i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolag inom Tjörns kommun. Det man får ta med i beaktningen när man gör en granskning som denna är att de olika partierna är olika stora samt har olika många medlemmar. Vissa partier har kanske helt enkelt inte lika många kvinnor bland de…

Läs mer

Välkomna till S-kvinnors medlemsmöte!

Fredagen den 12 juni klockan 17.00, i Humlans lokaler

Det är mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma!  Om du av någon anledning inte kan eller vill träffas i lokalen men ändå vill delta på medlemsmötet går det att delta via…

Läs mer
facebook Twitter Email