Stoppa sabotaget av utredningen om Framtidens skola på Tjörn!

Liberalernas sabotage av utredningen om Framtidens skola på Tjörn, måste stoppas!

Vi kräver att barnens bästa sätts i första rummet när vi ska besluta om skolans framtid.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att vi ska ha två nav för mellan och högstadiet -ett på Häggvallsskolan och ett på Västra Tjörn.

För oss socialdemokrater var det självklart att Västra navet skulle utvecklas utifrån Bleketskolan. Men majoriteten ville ha några månader på sig att undersöka om de kunde hitta en plats i Skärhamn istället.

Beslutet innehöll också att förskoleklass samt ÅK 1-3 skulle finnas kvar vid nuvarande 5 låg- och mellanstadieskolorskolor, Och att de lokaler som skulle frigöras när hela mellanstadierna flyttats, skulle användas för att bygga ut barnomsorgen där.

Men Liberalerna har inte låtit frågan om skolstruktur komma upp till beslut i kommunen under hela året, istället har man gjort om arbetet till en fråga om Lokalstruktur för alla verksamhetsområden och Kulturförvaltningen har givits ökat inflytande i arbetet.

Detta har nu resulterat i ett nytt förslag till skolstruktur, som lades ut på kommunens hemsida mitt i sommaren.

Det nya förslaget handlar nu mindre om barnens behov och mer om Liberalerna önskan om att stärka Skärhamn som ”Centralort” i kommunen, bygga ut kommunhuset och ett fristående kulturhus med Scen och biograf för turisterna!

För att få råd till detta vill man ”effektivisera” skolan ytterligare och bussa barnen redan från 6 års ålder till två storskolor, med låtsasmotiv som att barn behöver många kamrater!

Väldokumenterad forskning och beprövad erfarenhet visar att barn i förskola och lågstadiet behöver små barngrupper för att bli sedda och få det stöd och den stimulans de behöver för sin utveckling.

Vi S-kvinnor hoppas på en bred uppslutning kring ett rungande NEJ till det nya förslaget och en återgång till beslutet i KF från juni förra året, kompletterat med att Västra navet ska utvecklas utifrån Bleketskolan.

Uttalande antaget på S-kvinnor Tjörns medlemsmöte 14/8-21

facebook Twitter Email