Seniorer ”Akademi de Tjörn”

Alla daglediga (S)are och sympatisörer är välkomna till våra seniormöten i ”Akademi de Tjörn” mötena hålls i vår partilokal i Humlan om inte annat anges under ”Kommande händelser” på denna hemsida.

Vi träffas var fjortonde dag, på onsdagar klockan 14.00 – 16.00 från och med vecka 4 till och med vecka 22 och från och med vecka 34 till och med vecka 50.

Vi tar upp och diskuterar olika intressanta/aktuella frågor och har ofta inbjudna föredragshållare.

Kontaktperson är Jan-Evert Halldin, e-postadress: jan-evert.halldin@telia.com

facebook Twitter Email