Kommunfullmäktige

Våra ledamöter:

Benny Andersson

Rosalie Sanyang, oppositionsledare

Rikard Larsson, gruppledare

Vakant efter att Christy Whiddon flyttat från Tjörn

Benny Halldin

Maud Hultberg

Jan Berndtsson

Annica Johansson

Klaes Lundin Eide

Våra ersättare:

Anette Johannessen

Birgitta Bengtsson

Vakant efter att John Sporrong flyttat från Tjörn

Helena Jonsson

facebook Twitter Email