S-kvinnor

S-kvinor Tjörn har från årsmötet 20/2 2018 följande styrelse:

Ordförande Rosalie Sanyang 073-7569687 rosalie.sanyang@gmail.com

Kassör: Maud Hultberg

Sekreterare: Helena Jonsson

Styrelsesuppleanter: Mona Olausson och Mona-Lisa Dahlberg

Revisor. Christy Whiddon 

S-kvinnors politiska program antogs på –s-kvinnors kongress augusti 2017.

Det finns att ladda hem på s-kvinnors hemsida  www.s-kvinnor.se

Elller direkt här

S-kvinnor Tjörn arbetar med de frågor, som medlemmarna engagerar sig i.

Just nu är  -Skolan på dagordningen,

-Vi anlägger också alltid ett feministiskt perspektiv på alla sakfrågor vi behandlar.(för ökad jämlikhet  kräver  alltid också ökad jämställdhet)

-Vi samarbetar internationellt, systrar emellan

.-Vi stärker kvinnors röster t.ex. genom att arrangera Skrivarstuga för kvinnor

Vi behöver bli fler.  VÄLKOMMEN DU OCKSÅ !

facebook Twitter Email