S-kvinnor

S-kvinor Tjörn har från årsmötet 2023 följande förtroendevalda:

Ordförande: Maud Hultberg, e-post: saptjorn@gmail.com

Kassör: Rosalie Sanyang

Sekreterare: Marieanne Berndtsson

Styrelsesuppleanter: Annica Johansson och Anette Johannessen

Revisor: Barbro Leidzén

Revisorsersättare:  Mona Olausson

Valberedare: Siv Ogeman

S-kvinnor Tjörn arbetar med de frågor, som medlemmarna engagerar sig i.

Just nu är  -Skolan på dagordningen,

-Vi anlägger också alltid ett feministiskt perspektiv på alla sakfrågor vi behandlar.(för ökad jämlikhet  kräver  alltid också ökad jämställdhet)

-Vi samarbetar internationellt, systrar emellan

Vi behöver bli fler.  VÄLKOMMEN DU OCKSÅ !

facebook Twitter Email