S-kvinnor

S-kvinor Tjörn har från årsmötet den 28 februari 2020 följande förtroendevalda:

Ordförande Emma Lennholm e-post: saptjorn@gmail.com

Kassör: Rosalie Sanyang

Sekreterare: Maud Hultberg

Styrelsesuppleanter: Annica Johansson och Anette Johannessen

Revisor: Barbro Leidzen

Revisor ersättare:  Mona Olausson

Valberedare: Siv Ogeman

Nominerad till S-kvinnodistriktets årsmöte i GOS: Emma Lennholm, ersättare Maud Hultberg

Nominerad till Distriktsstyrelsen: Rosalie Sanyang

S-kvinnors politiska program antogs på –s-kvinnors kongress augusti 2017.

Det finns att ladda hem på s-kvinnors hemsida  www.s-kvinnor.se

Elller direkt här

S-kvinnor Tjörn arbetar med de frågor, som medlemmarna engagerar sig i.

Just nu är  -Skolan på dagordningen,

-Vi anlägger också alltid ett feministiskt perspektiv på alla sakfrågor vi behandlar.(för ökad jämlikhet  kräver  alltid också ökad jämställdhet)

-Vi samarbetar internationellt, systrar emellan

.-Vi stärker kvinnors röster t.ex. genom att arrangera Skrivarstuga för kvinnor

Vi behöver bli fler.  VÄLKOMMEN DU OCKSÅ !

facebook Twitter Email